Body

Polish Newsletters

W jaki sposób otrzymać to, czego chcesz

Gary Wilkerson

Przesłanie na obecne czasy o ponadczasowej prawdzie biblijnej

Zostałem niedawno zaproszony na wystawny lunch, serwowany w przestronnym nowojorskim apartamencie. Było to piękne mieszkanie na 20-stym piętrze, z dużym balkonem i wspaniałym widokiem na miasto. Kobieta, która nas gościła, wystawiła wspaniałą ucztę, podając pyszne warzywa, sałatki i schab.

Utrzymanie radości Pańskiej

David Wilkerson

„Radość z Pana jest waszą ostoją” (Nehemiasza 8:10). W czasie, gdy wygłaszano te słowa, Izraelici właśnie wrócili z niewoli w Babilonie. Pod przewodnictwem Ezdrasza i Nehemiasza lud odbudował zburzone mury Jerozolimy. Teraz skoncentrowali się na ponownej odbudowie świątyni i odnowie narodu.

Nehemiasz zwołał specjalne spotkanie przed Bramą Wodną wewnątrz odbudowanych murów Jerozolimy. „Zgromadził się tedy lud co do jednego na placu, który był przed Bramą Wodną” (Nehemiasza 8:1). Niektórzy uczeni uważają, że było to zgromadzenie liczące około 50.000 ludzi.

Łaskawa odpowiedź Pana na smutek

David Wilkerson

Jestem po prostu zdumiony tym, jak Pan łaskawie reaguje na smutek. Kiedy czytam Biblię, widzę, że nic nie porusza Boga bardziej, niż dusza pogrążona w smutku.

Smutek jest określany, jako „głęboki żal” lub „smutek spowodowany skrajnym zmartwieniem.” Izajasz mówi nam, że sam Pan jest doświadczony w tej najbardziej bolesnej emocji: „Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu” (Izajasza 53:3).

Słowa pociechy i nadziei

David Wilkerson

Podczas gdy Jezus usługiwał wielkiemu tłumowi, ludzie zaczęli być głodni. Wziął więc swojego ucznia Filipa na bok i zadał mu ważne pytanie. Rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę; sam bowiem wiedział, co miał czynić” (Jana 6:5-6).

Moc obecności Pana

David Wilkerson

To przesłanie jest o potężnej mocy obecności Bożej i o tym, jak Jego dzieci mogą skorzystać z tej mocy. Pismo Święte dostarcza wielu przykładów o tym, jak obecność Pana dała siłę Jego ludowi do życia dla Niego. Jednym z takich najpotężniejszych przykładów jest życie Mojżesza.

Kiedy Bóg zstępuje

David Wilkerson

Jestem przekonany, że Pan chce dotrzeć do Swojego ludu bardziej, niż kiedykolwiek przedtem.

Pismo Święte mówi, że diabeł zstąpił z wielkim gniewem, wiedząc, że jego czas jest krótki. I właśnie teraz lud Boży potrzebuje wielkiego wylania Ducha Świętego, nadnaturalnego dotknięcia, nawet większego, niż w dniu Pięćdziesiątnicy.

Odpoczywanie w Jezusie w niebezpiecznych czasach

David Wilkerson

Przez wiele lat wiernie ostrzegałem przed nadchodzącym ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym. Teraz widzimy, jak to już ogarnia cały świat.  Ostrzegałem, że chrześcijanie będą cierpieć, że będzie wiele strat i trudności, i to już się wypełnia. Wielu drogich świętych po całym świecie przeżywa obecnie wielki stres finansowy i  umysłowy.

Bez względu na to, jak strasznie te rzeczy wyglądają, nie mogą one zajmować całej naszej uwagi, naszej energii i służby. Musimy raczej kontynuować głoszenie miłości Boga Ojca i dobrotliwej miłości naszego Zbawiciela Jezusa do nas.

Najważniejsza kwestia obecnego czasu

David Wilkerson

Chrześcijanie na całym świecie mają poczucie, że żyjemy w czasach ostatecznych. Piętrzące się kryzysy, narastający strach, oznaki wielkich wstrząsów – to wszystko jest widoczne nawet dla świeckich komentatorów. Teraz dla każdego naśladowcy Jezusa, aktualne pytanie brzmi: „Czy moja wiara przetrwa w tym, co nadchodzi?”

Wierzę, że najważniejsza kwestia obecnego czasu dotyczy tego, co nazywamy „wytrwałą wiarą.” Po prostu, czy wiara ludu Bożego przetrwa te straszne wstrząsy i doświadczenia, które nadchodzą, a których żadne poprzednie pokolenie nie przeżywało?

Uzdrawiająca moc utrapień

David Wilkerson

Wszyscy wiemy, co to są utrapienia. Są to okresy kłopotów i stresów, przez które nie możemy zasnąć. Mogą być tak bolesne i pozbawiające sił, że z powodu zmartwienia i niepokoju mamy bezsenne noce.

Pomimo tego, że utrapienia są tak bolesne, Bóg używa ich do osiągnięcia swego celu w naszym życiu. Dawid pisze: „Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego” (Psalm 34:20). Ponadto Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg może użyć utrapień dla uzdrowienia zarówno grzeszników, jak i świętych.