ZRZUCENIE HAŃBY EGIPTU | World Challenge

ZRZUCENIE HAŃBY EGIPTU

Carter ConlonMarch 7, 2015

Kościół w Ameryce już długo jest pojmany przez społeczeństwo wokół niego. Teologia upadłego społeczeństwa stała się teologią wielu dzieci Bożych. Ale teraz powstaje inne pokolenie – ludzi, którzy są zmęczeni pustynią, zmęczeni bezsilnością, zmęczeni tym, że imię Jezusa jest deptane.

Pan wzywa swoich i mówi: „Jeżeli chcecie odziedziczyć życie, jakie daję wam poprzez moją śmierć, to musicie się odwrócić od grzechu. Musicie nie zgodzić się na chodzenie w tym, co jest powszechną praktyką w upadłym społeczeństwie.” To jest na nowo godzina cudów i Bóg zaprosił każdego z nas, abyśmy byli jego cząstką. Jesteśmy typem pokolenia Jozuego, które ma wejść do Ziemi Obiecanej, ale nie możemy tam wejść dopóki nie zrzucimy hańby Egiptu – dotąd, aż będziemy wyraźnie naznaczeni jako lud Boży.

Dlatego na końcu swojego Listu do Koryntian Paweł powiedział: „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli” (2 Kor. 13:5). Sprawdzajcie siebie!

Jak to się robi? To proste. Rozpocznij od zadania sobie kilku pytań.

Czy żyję w zwycięstwie? Czy panuję nad grzechem, czy grzech panuje nade mną? Czy staram się przedstawić argument, żeby usprawiedliwić swoje grzeszne praktyki? Pamiętaj, Jezus daje Swojego Ducha Świętego dla tych, którzy wierzą w Niego o przebaczenie grzechów, obiecując, że grzech już więcej nie będzie nad nimi panował. On oświadcza, że stare rzeczy są dosłownie odcięte do korzeni i chociaż mogą wyglądać na żywe, to w rzeczywistości są martwe. Na ich miejscu jest nowe życie – nowa moc, nowe zwycięstwo, nowa nadzieja i nowa przyszłość.

Zadaj sobie pytanie: Czy moje życie jest dobrym świadectwem dla Chrystusa? Czy ludzie pytają mnie o powód mojej nadziei, jaka jest we mnie? Czy jestem pociągany naprzód poprzez wewnętrzną świadomość, że plany Pana dla mnie są dla mojego dobra, a nie zła, żeby mnie doprowadzić do oczekiwanego końca – miejsca, do którego zawsze tęskniło moje serce?

Jeżeli jesteś zdeterminowany, żeby iść Bożą drogą, On ci da łaskę, jakiej potrzebujesz. Znajdziesz życie i znajdziesz go w obfitości.

 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.

Download PDF