WIERZ MU O WIĘKSZE RZECZY | World Challenge

WIERZ MU O WIĘKSZE RZECZY

Gary WilkersonJanuary 19, 2015

Niedawno rozmawiałem z pastorem z Irlandii, który opowiadał mi o o swoich obawach dotyczących nadchodzącego roku. Chociaż widzi on jakieś trudności na horyzoncie, to bardzo mi się podobało to, że zacytował Hebrajczyków 11:1. Zapytał: czy już to kiedyś czytałeś? Jest tam powiedziane, „W teraz wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przekonaniem o tym, czego nie widzimy.” A potem powiedział mi: „Gary, wiesz, że strach jest tym, że to czego się spodziewamy nie stanie się. Prawda? I że rzeczy, których nie widzimy pozostaną niewidzialne. Tym jest strach. Jest to przekonanie wewnątrz ciebie. Myślisz, że to czego oczekujesz nigdy się nie stanie. Jest to strach i przeszkoda do tego, co Bóg chce uczynić w twoim życiu.”

Chcę cię dzisiaj poprosić, zanim skończy się ten dzień, żebyś poprosił Boga, aby ciebie doprowadził do takiego przymierza z Nim, aby Jego doskonała miłość, Jego dzieło łaski dla ciebie wyrzuciły wszelki strach. Niektórzy z was myślą, że kiedy otrzymasz doskonałą miłość, to już więcej się nie będziesz bał. Nie! Jego doskonała miłość – a tylko Jego miłość jest doskonała – wejdzie do twojego serca. Jesteś kochany, akceptowany i nie potrzebujesz żadnych bałwanów, żeby sprawiły, że będziesz się dobrze czuł w sobie. Kiedy to się stanie i odłożysz wszystkie swoje plany, to pozostaną ci tylko Boże obietnice dla twojego życia.

W 1 Mojż. 15:7 widzimy, że Bóg wyprowadził Abrahama z Ur Chaldejskiego i dał mu obietnicę „ziemi, którą posiądzie.”

Abraham miał przed sobą długą drogę, ale miał Bożą obietnicę!

Kiedy macie Bożą obietnicę, to podróż jest warta tego, przyjaciele. Kiedy masz Bożą obietnicę, On mówi, „Chodź bracie, chodź siostro, chodź córko, chodź synu. Wierz Mi! Miej wiarę.”

Jeżeli jeszcze dotąd nie miałeś wiary, to miej wiarę w Niego w tym roku. Jeżeli miałeś wiarę, to w tym roku ją pomnażaj. Jeżeli wierzyłeś Bogu o wielkie rzeczy, to wierz Mu o większe.
 

Download PDF