CHODZENIE W ZMARTWYCHWSTAŁYM ŻYCIU I MOCY

David Wilkerson

W chwili zmęczenia Jezus zatrzymał się, by odpocząć, ale i tam była zagubiona kobieta, która potrzebowała pomocy. On znowu był wzmocniony. Jego uczniowie przyszli i stwierdzili, że ich Mistrz jest zrelaksowany i odświeżony! „Ale On rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie” (J 4:32). To jest ta tajemna energia zmartwychwstałego życia!

Ja często czuję się, jak wyczerpany akumulator. Jeżeli zapomnisz wyłączyć światła w twoim samochodzie, następnego dnia usłyszysz tylko głuche – trr… trr – pusty odgłos martwej machiny.

Wiem, że wśród dzisiejszych wierzących jest coś złego, bo mamy obietnicę takiego samego ożywienia życia z Chrystusa. „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was” (Rz 8:11).

W Piśmie Świętym wyraźnie widać, że Duch Święty mieszka w nas, by dawać nam stałe życie. Bóg przygotował Jego energię, by była w naszym śmiertelnym ciele i dawała nam fizyczną siłę. „I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił” (Kol 2:13).

Czy jesteś pełen Ducha Świętego? To przez wiarę weź nowe życie i energię! „Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!... Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja” (PS 103:2,5). List do Tytusa również mówi o tym, „Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego” (Tyt 3:5-6).

Dzięki Bogu za obecną wielkość naszego Pana Jezusa Chrystusa! Zastosuj to przez wiarę – i chodź w zmartwychwstałym życiu i mocy!