VERBORGEN GOUD OP ONS LAND

David Wilkerson (1931-2011)

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis van Degene, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; Hem, die ons riep tot glorie en deugdzaamheid.” (2 Petrus 1:3, Statenvertaling).

Jaren lang heb ik beweerd vervuld te zijn met de Geest. Ik heb getuigd dat ik gedoopt ben in de Geest. Ik heb gepredikt dat de Heilige Geest mij bekrachtigt om te getuigen en dat Hij mij heiligt. Ik heb gebeden in de Geest,  gesproken in de Geest, gesproken tot de Geest en ik heb Zijn stem gehoord. Ik geloof oprecht dat de Heilige Geest de kracht van God is. Ik kan je meenemen naar de plaats waar ik gevuld werd met de Heilige Geest op de leeftijd van acht jaar. Ik heb alles gelezen wat de Schriften zeggen over de Heilige Geest maar toch, later vond ik mij zelf, dat ik aan het bidden was: “Ken ik werkelijk deze ongelofelijke krachtbron die in mij leeft of is het bestaan van de Geest slechts een doctrine voor mij?”

Verwaarloos ik Hem misschien en vraag ik Hem niet om de dingen te doen waarvoor Hij gekomen is om te doen?

Het is een feit dat je iets zeer waardevols kan bezitten en dat je dat niet weet. Je kunt er geen vreugde van beleven omdat je niet begrijpt hoe waardevol het is.

Er is een verhaal over een landbouwer die werkte op zijn kleine boerderij zijn hele leven lang. Gedurende tientallen jaren bewerkte hij de rotsachtige grond, leefde arm en op het einde stierf hij onvoldaan. Bij zijn dood werd de boerderij overgedragen aan zijn zoon. Op een dag, tijdens het ploegen vond de zoon een goudkleurige klomp. Hij liet het schatten en werd gezegd dat het puur goud was. De jonge man ontdekte snel dat het boerderijland vol met goud lag. Ineens werd hij een vermogend man. Deze rijkdom lag verloren voor de vader, ondanks dat het zijn hele leven op het land was.

Zo is het met de Heilige Geest. Velen van ons leven in onwetendheid van wat wij hebben (gekregen), van de macht die in ons woont. Sommige Christenen leven hun gehele leven, denkend dat zij alles hebben wat de Heilige Geest brengt, maar toch hebben ze niet waarlijk Hem ontvangen in volheid en macht. Hij is niet in hen het eeuwige werk tot stand aan het brengen waar Hij toe gezonden is om te doen.

Geliefde gelovige, laat dit niet jou zijn. Pleit met God om je bewust te maken van deze mate van volheid van Zijn Geest.