IN DIT LAATSTE UUR

David Wilkerson (1931-2011)

Toen Petrus en de discipelen zagen wat er op Pinksteren plaatsvond, stond Petrus onmiddellijk op en verklaarde: "Dit is wat de profeet Joël zei ... 'Ik zal in die dagen Mijn Geest uitstorten'" (zie Handelingen 2:16, 18) . Evenzo kunnen we in de Schrift zien wat de Heilige Geest doet in deze laatste dagen - inderdaad, in dit late uur.

De profeet Maleachi biedt een tweevoudige profetie: ten eerste spreekt hij tot de goddeloze, materialistische, seculiere, genotgekke wereld. En ten tweede spreekt Hij tot degenen die de Heere liefhebben en vrezen.

Maleachi waarschuwde de goddeloze naties: "Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden." (Maleachi 4:1). Als er ooit een dag was als een brandende oven, wanneer alles van over de hele wereld "heet" is - economisch, sociaal, geestelijk - dan is het vandaag. Deze grote natie duwt God langzamerhand volledig uit onze rechtbanken, onze scholen, onze maatschappij en zegt: "Wij zijn de grootste, machtigste, rijkste natie op aarde, en we hebben het allemaal alleen bereikt."

Wat een arrogantie! Maar onder al dit bravour zit een onderliggende angst en somberheid. Zelfs Gods kinderen beven voor wat ze zien. Maleachi had echter een tweede profetie voor degenen die de Heere vrezen, de overwinnende kerk, een boodschap van blijdschap en hoop. Christenen zullen nevenschade ervaren van deze ‘brandende dag’. Dat kan niet worden voorkomen. Maar God heeft een woord gezonden dat Zijn volk door de moeilijke tijden heen zal helpen.

Ons is verteld: "Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal." (Maleachi 4:2). In het donkerste uur, wanneer de dingen hopeloos lijken, zal Jezus in grotere openbaring verschijnen dan ooit in de geschiedenis. En de wereld zal getuige zijn van Zijn reddende en bewarende kracht in al Zijn heerlijkheid. Jezus Christus zal opstaan ​​en Hij zal schijnen als een helende zon, helderder dan in alle voorgaande generaties, en Gods volk zal een nieuwe doop van de Heilige Geest ervaren - met tekenen en wonderen (zie Handelingen 4:29-30) .

Bemoedig jezelf vandaag in de Heere en dank Hem voor Zijn zalving in je leven.