Jumalan Määritelmä Uskosta

David Wilkerson (1931-2011)

“Apostolit sanoivat Herralle: ‘Lisää meille uskoa’” (Luuk. 17:5).

Miehet, jotka kuuluivat Kristuksen lähipiiriin, pyysivät jotain tärkeää Herraltaan. Halutessaan ymmärtää paremmin uskon tarkoituksesta ja teoista, he pohjimmiltaan tarkoittivat: ”Herra, minkälaista uskoa haluat meiltä? Paljasta meille, mikä on sinun mielesi mukaista jotta voimme käsittää uskon sen täydellisimmässä merkityksessä”.

Päällisin puolin heidän pyyntönsä näytti suositeltavalta. Kuitenkin opetuslapset pyysivät tätä Jeesukselta, koska he olivat hämmentyneitä. Edellisessä luvussa Jeesus oli saattanut heidät hämmennyksiin sanoessaan, “Joka vähimmässä on uskollinen on paljossakin … Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on?” (16:10-11).

Jeesus tiesi, että Hänen seuraajiensa liha tahtoi välttää sitä, mitä he pitivät pienempinä uskon asioina, siksi Hän sanoikin heille, “Jos olette uskollisia pienissä asioissa, uskon perusasioissa, olette uskollisia myös suuremmissa asioissa. Osoittautukaa siis luottamuksen arvoisiksi uskon perusasioissa. Kuinka teihin muuten voitaisiin luottaa syvällisemmin?”

Jos olisimme rehellisiä, myöntäisimme olevamme Jeesuksen opetuslasten kaltaisia. Myös me haluamme edetä suoraan uskon suuriin asioihin, sellaisen uskon saamiseen, joka siirtää vuoria. Ja kuten opetuslapset, me arvioimme uskoa usein näkyvien tulosten kautta – suuria rakennuksia, valtavia ihmisjoukkoja, vaikuttava kirjamyynti. Älykkäät, nokkelat ihmiset ovat tehneet suuria asioita Jumalalle, mutta he eivät välttämättä edusta Jumalan määritelmää uskosta. Itse asiassa, ei mikään teko, huolimatta sen suuruudesta, ole ollenkaan minkään arvoinen Herralle, elleivät ne pienet, salatut uskon asiat ole tehty.

Uskotko, että Herra on varustanut sinut unelmalla, joka vaatii ihmeen toteutuakseen? Onko sinua haastettu ottamaan askel uuteen suuntaan, joka vaatii yliluonnollista uskoa? On tärkeää ymmärtää että Jumala tekee usein vuosien valmisteluja ennenkuin Hän täyttää sen näyn jonka on istuttanut meihin. Jumala saattaa sanoa, “Aseta syrjään unelmasi ja näkysi vähäksi aikaa ja opettele tuntemaan minut läheisesti elämässäsi. Hylkää jokainen salattu synti, alistu Pyhän Hengen hallintavallan alle, ja tulet näkemään kuinka pyhä näkyni tulee toteutumaan elämässäsi.”

Tags