TÄNASE PÄEVA ÜLESTÕUSMISE VÄGI | World Challenge

TÄNASE PÄEVA ÜLESTÕUSMISE VÄGI

David WilkersonJanuary 22, 2015

See, kes võidab ära surma, omab kogu väge. Kristuse väest pole suuremat tunnistust kui kõik need, kelle Ta surnuist üles äratas. „Sest nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab.“ (Johannese 5:21). Jeesus kuulutas väga selgelt, et Tal on meelevald ja vägi surma üle. Ta ütles lausa enda kohta: „Mina olen ülestõusmine ja elu.“ (Johannese 11:25) ja ka tõestas seda!

Kuid kas me ka tegelikult usume Jeesuse sõnu? Ta ütleb: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb, ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala Poja häält, ning kes seda kuulevad, peavad elama. Sest otsekui Isal on elu iseendas, nõnda on ta andnud ka Pojale, et elu on temas endas.“ (Johannese 5:25-26). Jeesus ei räägi selles salmis vaid lõpuaja ülestõusmisest. Ta kirjeldab sellega juba oma praegust väge äratada üles kõik need, kes on surnud – oma praegust väge ujutada meid üle oma eluga. Teate, me kõigi eludes on oma salajased surnuaiad, kus peidus keegi või miski, millest juba ammu aega tagasi loobusime. Me oleme selle maha matnud ning selle hauakivile ka surma daatumi märkinud!

Üks me hea tuttav rääkis, kuidas ta oma lapse kooli lõpetamisel käis. Lisaks kõigile teistele sugulastele, tuli sinna ka ta endine abikaasa, kes aastaid tagasi ta teise naise pärast maha jättis. Selle abielu surnuist üles äratamine polnud enam teema, sest mehel oli juba teine naine. Kuid Jumal pani me sõbra minema tagasi oma „abielu hauale“ ja paluma oma eksmehe ja tolle uue naise pääste pärast! Me sõber ei andnud alla nende osas, kes olid vaimselt surnud.

Ühel me teisel armsal kristlasest sõbral oli samuti mees, kes ta maha jättis ja kes nüüd elab sügavas patus. Paigas, kus kunagi valitses imeline abielu, seisab nüüd hauakivi. Seegi naine on pidanud õppima, et Jeesus ei anna iial surnute osas alla. Küsimus pole selles, et ta tahaks oma meest tagasi (sest ta ei pruugi kunagi tagasi tulla), aga ta tahab näha oma meest saamas üles äratatud patu surmast. Seetõttu ei anna ta patu surma osas alla, sest me teenime Jumalalt, kellel ka veel täna on ülestõstev vägi!
 

Download PDF