ELA JA KÄI ÜLESTÕUSMISE ELUS JA VÄES

David Wilkerson

Keset üht väsitavat hetke, peatus Jeesus kaevul, kust leidis eest naise, kes oli omadega metsas ja vajas abi. Taaskord leidis Jeesus uut jõudu ja Ta jüngrid leidsid Ta eest lõõgastunud ning värskena! „Aga tema ütles neile: „Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.” (Johannese 4:32). Selles peitubki ülestõusmiselu salajane jõud!

Tunnen end sageli kui mahakäinud auto aku. Kui unustad vahel auto tuled välja lülida, kuuled järgmine päev vaid hirmuäratavat häält – rrr….rrr – surnud masinavägi tühja põrinat. Tean, et ka tänapäeva usklike seast on miskit viltu, kuigi meile on tõotatud Kristuse eluandvat väge. „Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.“ (Roomlastele 8:11). Piibli põhjal on enam kui selge, et Püha Vaim elab me sees selleks, et tuua esile pidevat elu. Jumal on pannud valmis omaenda jõu ja energia, millega täita me surelikke ihusid ja anda meile füüsilist jõudu. „Ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses - teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud.“ (Koloslastele 2:13).

Kas sina oled täis Püha Vaimu? Kui nii, siis haara usus kinni uuest elust ja energiast! „Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu…et su iga saab uueks nagu kotkal.” (Psalmid 103:2,5).Tiitus räägib samal teemal: ”Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi.” (Tiituse 3:5-6).

Tänu Jumalale meie Issanda Jeesuse olemasoleva armu ja suuruse eest! Võta see usus vastu ja ela ning käi ülestõusmise elus ja väes!