SOUČASNÁ MOC VZKŘÍŠENÍ | World Challenge

SOUČASNÁ MOC VZKŘÍŠENÍ

David WilkersonJanuary 22, 2015

Ten, kdo porazil smrt, má všechnu moc - a není větší důkaz Kristovy moci na zemi než ti, které vzkřísil z mrtvých. "Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce." (Jan 5:21) Ježíš jasně říkal, že má moc nad smrtí. Řekl dokonce, "Já jsem vzkříšení i život" (Jan 11:25), a dokázal to!

Věříme opravdu Jeho slovům? "Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě." (Jan 5:25-26)

Ježíš nemluví jen o konečném vzkříšení. Popisuje svoji současnou moc vzkřísit vše, co zemřelo - svoji současnou moc zaplavit nás svým životem. Přece všichni ve svém životě máme svůj osobní tajný hřbitov, někoho nebo něco, s čím jsme to už dávno vzdali. Pohřbili jsme to a na náhrobní kámen vyryli datum úmrtí.

Jedna naše známá nám vyprávěla, jak šla na promoci svého dítěte. Mezi ostatními příbuznými se měl účastnit i její bývalý manžel (který ji opustil už před lety kvůli jiné ženě). Samotné manželství už se vzkřísit nedalo, protože už byl ženatý s jinou. A přesto dal Bůh té ženě milost jít k hrobu svého manželství a modlit se za spásu bývalého manžela - i jeho nové manželky! Tato žena nad duchovně mrtvými nezlomila hůl.

Jiná drahá sestra je vdaná za muže, který od ní už dávno odešel. Ten muž je teď ztracený hluboko v hříchu. Tam, kde jednou bylo dobré manželství teď stojí náhrobek. Také ona se musela naučit, že Ježíš to s mrtvými nevzdává. Ne, že by ho chtěla zpátky (a on zpátky pravděpodobně nikdy nepřijde), ale chce, aby byl vzkříšen ze smrti hříchu. Nevzdává to s mrtvým, protože sloužíme Bohu, který má i dnes moc vzkříšení!
 

Download PDF