RADOST OD PÁNA | World Challenge

RADOST OD PÁNA

Gary WilkersonMarch 21, 2016

Chce Bůh, abychom byli šťastní? To je častá otázka mnoha křesťanů. Od začátku do konce nám Bible dává jasnou odpověď a ta je určena k tomu, abychom měnili způsob, jakým žijeme.

Ano, Bůh chce, abychom byli šťastní! Jeho touha po tom, abychom byli šťastní, je pevně zakotvená, biblicky založená pravda dokázaná v Písmu. Každá moderní verze Bible mluví o radosti neustále dokola.

Holmanova křesťanská standardní Bible, jedna z novějších překladů, nám říká, „Šťastni jsou ti, kteří znají radostný jásot; Jahve, chodí ve světle Tvé přítomnosti.“ (Žalm 89:15) „Jejich truchlení změním ve veselí, dám jim útěchu a z trápení přivedu radost.“ (Jeremjáš 31:13)

Překlad The New Living Translation [Nový život], další z respektovaných verzí, říká, „A podívej! Stvořím Jeruzalém jako místo radosti.“ (Izajáš 65:18) Překlad The GOD’S WORD [BOŽÍ SLOVO] říká, „Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí…věčná radost bude na jejich hlavách jako koruna.“ (Izajáš 35:10) Následující verš oslovuje zneklidnění dnešní generace: „Nesloužil jsi Pánu, tvému Bohu s radostným a vděčným srdcem, když jsi měl hojnost.“ (Deuteronomy 28:47)

Potřebuješ slovo o radosti z Nového zákona? „Ač jste nikdy neviděli Krista, milujete ho…Jste nadmíru šťastní s radostí a chválou, které můžou být jen těžce vyjádřeny slovy“ (1. Petrův 1:8, GOD’S WORD překlad)

Dohromady jsem v Bibli našel 2700 odkazů, které mluví o radosti, veselí, potěšení, štěstí, dokonce rozkoši. Každá z těchto emocí představuje část úžasného dobrodružství, které žijeme v Kristu.

Můžeš znovu získat radost, když od tebe na tak dlouho odešla?

Jak je možná radost, když prožíváš fyzickou bolest, když jsi neklidný v duši, když je tvoje rodina v těžkostech? Nech mě, aby ti dal pár užitečných rad:

  1. Věř tomu, že On pro tebe chce radost a štěstí! Byl ti dán biblický důkaz, že Hospodin pro tebe chce štěstí.
  2. Věř tomu, že štěstí, které ti chce dát, je pevná realita, ne planá naděje.
  3. Obnov svou mysl ohledně této záležitosti skrze Písmo. Nenech, aby tě nepřítel okradl o Jeho pravdu.
Download PDF