DŮVĚŘUJ MU, ŽE SE BUDE DÍT NĚCO ÚŽASNÉHO | World Challenge

DŮVĚŘUJ MU, ŽE SE BUDE DÍT NĚCO ÚŽASNÉHO

Gary WilkersonJanuary 19, 2015

Nedávno jsem měl rozhovor s jedním pastorem z Irska a on se se mnou sdílel o svých obavách z nadcházejícího roku. Přestože měl určité obavy, jsem rád, že spolu s tím citoval verš z Židům 11: 1. Už jste to někdy četli? Píše se tam: „Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.“ A pak k tomu dodal: „Gary, víš o tom, že strach způsobuje, aby se věci, ve které doufáme nestaly. Je to tak? A že věci, které nejsou vidět zůstávají neviditelnými. Stejné je to i se strachem. Je to usvědčení uvnitř v nás. Myslíte si, že to, v co doufáte se nikdy nestane. Tohle je strach a tentýž strach také brání tomu, aby Bůh pro Tebe mohl udělat to, co pro Tvůj život zamýšlel.“

Chtěl bych Vás dnes o něco poprosit, ještě předtím než skončí dnešní den, poproste Boha, aby Vám zaslíbil, že Jeho dokonalá láska a Jeho milost, která bude působit ve Váš prospěch vyženou veškerý strach. Někteří z Vás si myslí, že pokud se Vám dostane dokonalé lásky, už nebudete mít strach . Ne! Jeho dokonalá láska, je tou jedinou dokonalou láskou, která existuje – a ta přichází do Tvého srdce. Jsi milován, přijímán, nepotřebuješ žádné idoly k tomu, aby ses cítil dobře. Jakmile tomu tak bude a ty odložíš své věci stranou, zůstanou Ti tak jen Boží zaslíbení pro Tvůj život. Hallelujah a to je dobrá zpráva!

V knize Genesis 15: 7 vidíme, že Bůh vyvedl Abrama z chaldejského Uru a zaslíbil mu „tuto zem“. Abram měl před sebou dlouhou cestu, ale také Boží zaslíbení!

Přátelé, dostane-li se Vám Božího zaslíbení, stojí ta cesta určitě za to. Máte-li zaslíbení od Boha, říká tím: „Pojď bratře. Pojď sestro. Pojď dcero. Pojď synu. Důvěřuj mi! Měj víru.“

Pokud jsi nikdy předtím nevěřil, začni věřit v letošním roce. Pokud už víru máš, snaž se, aby Tvá víra během letošního roku ještě vzrostla. Pokud jsi Bohu věřil, že se budou dít velké věci, věř, že se bude dít ještě něco daleko většího.
 

Download PDF