Gehoorsaamheid is Beter as Seën

David Wilkerson (1931-2011)

Die Skrif herinner ons prontuit aan wat God werklik van ons verlang. “Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme” (1 Samuel 15:22).

Gehoorsaamheid is beter as opoffering. Ek sê dit is ook beter as seën. Dit is die diepste betekenis in die verhaal van Abram wat Isak op die altaar geoffer het. God het gesê: "Gaan doen dit." Hy het gehoorsaam. Het Abram daardie altaar verlaat en gesê: "God het van plan verander"? Ek dink nie so nie. God wou gehoorsaamheid hê, en Abram het gehoorsaam.

Ek het dit beleef. God het vir my gesê om te onderhandel en toe vir my elke bewys gegee dat ek 'n sekere ding moet opeis. Ek het alles in my vermoë gedoen om dit te bekom, maar ek het dit nie gekry nie! Wat nou? Sal ek God bevraagteken? Moet ek twyfel dat Hy met my gepraat het? Sal ek glo dat Satan my verhinder het? Nee, ek het die Here pligsgetrou gesoek. Hy het gesê: “Doen dit”, en ek het dit gedoen. Ek sal rus in die vrede van gehoorsaamheid. Dit maak dit beter as seën. God wys jou net een kant van die muntstuk: gehoorsaamheid.

Die dienaar moet sonder twyfel gehoorsaam wees. Wanneer 'n meester sy dienskneg beveel om te gaan, gaan hy. Dit is ook geloof.

Kan 'n mens doelbewus in sy hart besluit om God te vertrou wanneer dit voorkom asof die Here 'n belofte verbreek? Kan 'n mens steeds die geloofstaal praat wanneer al sy leidings in sy gesig "opblaas"? Die reuse van geloof het! Hulle het gesê, soos Job gesê het: “Kyk, al wil Hy my ombring – ek hoop op Hom” (Job 13:15). Manne van groot geloof het die vurigste beproewinge beleef.

God het eiesoortige maniere om geloof te ontwikkel. Hoe dieper jy God leer ken, hoe meer eienaardig sal jou beproewing wees. Moenie in die versoeking kom om te glo dat beproewinge 'n bewys is dat jy die Here mishaag nie. Wonderwerke word slegs te midde van onmoontlikhede voortgebring. As jy begeer om 'n kind van geloof te wees, maak jouself gereed vir 'n lewe van die mees eienaardige beproewings. Geloof kom deur te gebruik wat jy het. Moenie wag dat struikelblokke verwyder word nie. Gaan in elk geval voort! Die mees kritieke deel van geloof is “die laaste halfuur”.