Christus se Voorbeeld van Dienaarskap

Claude Houde

Aan Jesus is alle gesag en mag gegee in die hemel en op aarde. In Johannes 13 was Hy op die punt om aan die Romeine oorgegee en aan die kruis vasgespyker te word. Hy was besig om deur sy opstanding voor te berei om na die Hemel op te vaar en aan die regterhand van God te gaan sit. Hy was volmaak in die wil van God en op die punt om die grootste oomblik in die geskiedenis van die mens te bewerkstellig.

Op hierdie kritieke oomblik het Hy egter geen bevele gegee nie. In plaas daarvan, was Hy 'n voorbeeld van nederigheid. Jesus het 'n waskom geneem en die voete van sy dissipels gewas. Hierdie plig was gewoonlik gereserveer vir slawe wat die voete van hul meesters moes was ná lang dae se stap op stofpaaie. “Hy...sê vir hulle; Verstaan julle wat Ek aan julle gedoen het? Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen” (Johannes 13:12-15, AFR53). Jesus neem vrywillig die werk van 'n dienskneg aan en roep sy dissipels en alle gelowiges deurentyd op om in sy voetspore te volg en te doen wat Hy doen.

Ek en my vrou is natuurlik nie perfek op hierdie gebied nie. Ons misluk soms. Ons het egter nog altyd gekies om op die genade van God staat te maak en om aan te hou om onsself nederig aan Christus se voorbeeld op die volgende gebiede te onderwerp:

  • - Passie vir God, vir sy kinders en vir diegene wat ly.

  • - Vrygewigheid, want God se hart is onbeperk en onvoorwaardelik vriendelik en vrygewig teenoor ons.

  • - Geloof in ons gebedslewe en dwarsdeur ons beproewings, verliese, lyding, teleurstellings en stryd.

  • - Getrouheid in ons verbintenisse en getrouheid in ons gehoorsaamheid aan die Woord van God.

Jesus het geweet dat niks kragtiger is as die voorbeeld van ons lewens nie. As dit waar was in die tyd van Jesus, is dit vandag nog meer. Die jong generasie word veral gekenmerk deur 'n nul-verdraagsaamheidsbeleid vir die hele “Doen soos ek sê en nie soos ek doen nie” denkrigting. Jou gedrag sal harder praat as preke of enige raad in die lewens van ander, veral jongmense.

Claude Houde is the hoofpastoor van Eglise Nouvelle Vie (Nuwe Lewe Kerk) in Montreal, Kanada. Onder sy leierskap het Nuwe Lewe Kerk gegroei van ‘n handjievol mense tot meer as  3500 in ‘n deel van Kanada met min suksesvolle Protestante kerke.