yenye thamani machoni pake | World Challenge

yenye thamani machoni pake

David Wilkerson (1931-2011)January 22, 2021

“Alituma kutoka juu, Alinichukua; Alinivuta kutoka kwa maji mengi. Alinikomboa kutoka kwa adui yangu mwenye nguvu, na kutoka kwa wale walionichukia, kwa maana walikuwa na nguvu zaidi yangu. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Pia alinileta mahali pana; Aliniokoa kwa sababu alinifurahia” (Zaburi 18:16-19).

Katika zaburi hii, Daudi alikuwa akiangalia nyuma baada ya ukombozi mkubwa. Alikuwa akifurahi kwa sababu Bwana alikuwa amemwokoa kutoka kwa maadui zake. Mfalme Sauli alikuwa amemwekea fadhila kichwani mwake na kumfukuza bila kukoma, akimlazimisha Daudi kulala kwenye mapango, mapango na uwanja wazi.

Daudi alisema juu ya wakati huo wa giza, "huzuni za kuzimu zilinizunguka, na niliishi kwa shida. Wanaume wasiomcha Mungu walinitia hofu. Wote walinichukia. ” Lakini Mungu alikuja akiunguruma kutoka mbinguni ili amwokoe Daudi: "Akainamisha mbingu pia, akashuka… Bwana alinguruma kutoka mbinguni… Aliniokoa kutoka kwa adui yangu mwenye nguvu" (Zaburi 18:9, 13, 17).

Adui alikuwa amekuja kama mafuriko na hata hivyo Daudi aliweza kusema, “Mungu alikuja akiunguruma ili kunivuta kutoka kwenye maji yanayozunguka. Aliniokoa kutoka kwa shida zangu zote! ” Roho Mtakatifu alimpa Daudi ufunuo ambao ndio ufunguo wa ukombozi wote. Daudi angeweza kusema, "Sababu ya Mungu kuniokoa kutoka kwa maadui zangu wote - kutoka kwa huzuni zangu zote na nguvu za kuzimu - ni kwa sababu mimi ni wa thamani kwake. Mungu wangu anafurahi ndani yangu! ”

“Pia alinileta mpaka mahali pana; Aliniokoa kwa sababu alinifurahia” (Zaburi 18:19).

Unahitaji ukombozi kutoka kwa nini? Kutoka kwa tamaa? Kutoka kwa jaribu au jaribu? Kutoka kwa shida ambayo ni ya kiakili, kiroho, kihemko, kimwili? Ufunguo wa ushindi wako ni katika aya hii. Mungu anakufurahiya saana. Wewe ni wa thamani kwake!

Download PDF