WATAKATIFU WANAHITAJI USHIRIKA | World Challenge

WATAKATIFU WANAHITAJI USHIRIKA

Nicky CruzJanuary 23, 2021

"Tuzingatie sisi kwa sisi ili kuchochea upendo na matendo mema, tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuhimizane, na zaidi sana kwa vile mnaona Siku inakaribia" (Waebrania 10:24-25).

Kuna jambo la kawaida kwa nyakati za ibada ya ushirika na ushirika. Tunapojiunga na mwili wa waumini na kushirikiana nao, sisi sio tu kutii Maandiko lakini tunamruhusu Mungu afanye kazi ndani yetu kupitia kutia moyo na ushauri wa Wakristo wengine.

Wakati kikundi cha Wakristo kinakusanyika pamoja, Mungu huzungumza nasi kupitia mhudumu au wimbo au waumini wengine. Mungu hutumia nafasi hiyo kumjenga kila mmoja kama anavyosonga katikati yetu, akiongea na kugusana - mara nyingi kwa njia tofauti. Huo ndio uzuri wa familia ya Kristo. Kupitia ushirika, tunapata nguvu na nguvu na nidhamu. Na kupitia kukusanyika pamoja, imani yetu inakua.

Ushirika wenye afya ni muhimu nje ya huduma za ibada pia. Kila mmoja wetu anapaswa kupata watu wenye akili sawa na maadili - watu ambao hawatajitolea tu kuwa marafiki wetu lakini pia watatuwajibisha. Watu ambao watatushauri katika imani yetu, watusaidie kupinga majaribu na kutuchukua tunapoanguka. Watu ambao watakuwepo kututia moyo wakati wa shida na misukosuko na kutuonya wakati tunakosa mashua. Watu ambao wanataka kutuona tukifaulu katika mwendo wetu wa Kikristo na ambao tunaweza kuwatia moyo wakati wao pia wanapata shida.

Adui wa roho zetu ni wa kutisha, lakini Amiri Jeshi wetu Mkuu hatuachi bila kinga dhidi yake. Anatupa silaha za kughushi na hasira kuleta nguvu zake kubeba katika mapambano.

"Hakuna silaha iliyoundwa dhidi yako itakayofanikiwa… Huu ni urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao imetoka Kwangu, asema Bwana" (Isaya 54:17).

Omba kwa bidii na uabudu kwa moyo wako wote. Kaa katika ushirika na waumini wengine. Na chunguza Maandiko kila siku na uvae silaha zote za Mungu. Pamoja na silaha anazokupa, utajiandaa na kudhibiti.

Nicky Cruz, mwinjilisti anayejulikana kimataifa na mwandishi mashuhuri, alimgeukia Yesu Kristo kutoka maisha ya vurugu na uhalifu baada ya kukutana na David Wilkerson katika Jiji la New York mnamo 1958. Hadithi ya uongofu wake wa ajabu ilisimuliwa kwanza katika Cross and Switchblade na David Wilkerson, na kisha baadaye katika kitabo chake chenye kuuzwa Zaidi Run, Baby, Run.

Download PDF