UNAJISALIMISHA KWA MAMLAKA YAKE? | World Challenge

UNAJISALIMISHA KWA MAMLAKA YAKE?

David Wilkerson (1931-2011)April 22, 2020

"Kwa maana mtoto amezaliwa, tumepewa Mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake, Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wamilele, Mfalme wa Amani” (Isaya 9:6).

Isaya anasema hapa juu ya mkuu mzuri wa amani anayekuja kutawala juu ya ufalme ulioundwa na watu waliowasilishwa kwa mamlaka kuu ya mkuu. Na mkuu mwenyewe angetoa shauri la upendo kwa wale aliowatawala, akiongoza na kuelekeza maisha yao. Kwa kweli, mkuu wa Isaya anasema juu yake ni Kristo. Ufalme wake umekuja, uliopo mioyoni mwa watu wake. Na serikali ya uumbaji wote imekaa kwenye mabega ya Mwokozi wetu wa ajabu.

Isaya anaongeza, "Kwa kuongezeka kwa enzi yake na amani haitakuwa na mwisho" (9:7). Kuanzia sasa hadi mwisho wa wakati, Yesu atatawala juu ya ufalme wake kwa agizo la Kimungu. Sasa, ikiwa Kristo atatawala kama mamlaka kuu juu ya ufalme wake na sisi ni raia wake, basi maisha yetu lazima yasimamiwe na yeye. Je! Inamaanisha nini kwetu kutawaliwa na Yesu? Kutawala kunamaanisha "kuongoza, kuelekeza, kudhibiti vitendo na tabia zote za wale walio chini ya mamlaka." Kwa kifupi, lazima Yesu aruhusiwe kudhibiti kila kitu tunachofanya. Lazima aongoze na kuelekeza maisha yetu kila siku, pamoja na kila fikira, maneno na matendo.

Yesu anatawala juu katika ufalme wake mwenyewe, ule ambao ameiweka mioyoni mwa watu wake. Alisema, "Kwa kweli, ufalme wa Mungu uko ndani yenu" (Luka 17:21). Na ni ndani ya ufalme huu - ulimwengu huu wa mioyo yetu - kwamba Kristo anatawala juu ya watu wake, kutuongoza, kutuponya, kutawala matendo yetu na tabia yetu.

Je! Unaweza kusema kwa ukweli kwamba siku baada ya siku, serikali ya Yesu juu yako inaongezeka? Je! Unaleta tabia yako zaidi na zaidi chini ya mamlaka yake? Ruhusu Mfalme wako, Yesu, atawale maisha yako kupitia Neno lake, ndipo utabarikiwa. Hakika, maisha yako yatajazwa na furaha!

Download PDF