UKWELI IMANI NDIO UNAPATA RAHA | World Challenge

UKWELI IMANI NDIO UNAPATA RAHA

David Wilkerson (1931-2011)January 21, 2021

Daima ni vizuri kuchukua hatua ya imani wakati tumeweka imani yetu kwa Kristo. Aina hii ya imani inapaswa kupongezwa. Hata hivyo Biblia inatuonyesha kuna hatari kubwa ikiwa hatufuati hatua hiyo ya kwanza na imani iliyoongezeka.

Mwizi haji ila aibe, na kuua, na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima na wawe nao tele" (Yohana 10:10).

Wakati tunapambana sana, vitu vinaweza kuja kwetu "haraka na hasira" na wakati kama huo tunaweza kufikiria, "Bwana, sijui kama ninaweza kushughulikia hili. Sioni jinsi ninavyoweza kufanikiwa. " Katika nyakati kama hizi adui hufaidika, akiingia na wakuu na nguvu kujaribu kuiba, kuiba na kuvunja imani yetu.

Mpendwa muumini, hii hufanyika kwa kila mtumishi wa kweli wa Mungu. Kwa upendo Petro anatuonya kwamba itatokea, akisema, "Wapenzi, usifikirie kuwa ya ajabu juu ya jaribio la moto litakalokujaribu, kana kwamba umepatwa na jambo geni; bali furahini kwa kadiri mnavyoshiriki mateso ya Kristo, ili utukufu wake utakapodhihirishwa, ninyi pia mfurahi kwa furaha iliyo kuu” (1 Petro 4:12-13).

Haijalishi umtumikie Bwana kwa muda gani, unaweza kufundishwa kila wakati katika eneo hili la kufuata mwongozo wake wazi, haswa katika maeneo magumu. Hatupaswi kamwe kusema, "Ndio hivyo, Bwana, nimetosha." Badala yake, tunapaswa kusema, "Bwana, sioni njia ya mbele na sijui nitapata wapi neema ya kupitia hii, lakini uliahidi kuipatia na najua utakuwa nguvu yangu."

Mahali hapa ya imani ya kweli ni mahali ambapo unapata kupumzika kwako - kwa kutegemea kabisa upendo wa Bwana. Mungu anaenda kukupitisha na kukupeleka mahali pa baraka nzuri. Unaweza kulazimika kuwa tayari kufanya vitu visivyo na maana na unaweza kukabiliwa na mitihani na majaribu ambayo yatakuwa magumu, lakini uwanja wa mafunzo ambao Mungu ameweka kando kwa umati wa wapendwa wake zaidi ni pale tunapojifunza asili yake, tabia yake, baraka zake, na wema wake.

Tunathaminiwa na Mungu mtakatifu na ana kusudi takatifu kwetu, kama vile alivyomfanyia Mwana wake mwenyewe. Kwa hivyo, tuna amani inayopita ufahamu wote, na tunatulia tukijua baraka yake iko mbele yetu. Asante, Bwana!

Download PDF