UKOMBOZI KUPITIA DAMU YAKE | World Challenge

UKOMBOZI KUPITIA DAMU YAKE

David Wilkerson (1931-2011)January 14, 2020

"Katika yeye huyo, kupitia damu yake, msamaha wa dhambi, kulingana na wingi wa neema yake" (Waefeso 1:7). Damu ya Yesu inatukomboa kutoka kwa dhambi na nguvu ya giza. Watu wengi wamekombolewa na kuhesabiwa haki kwa damu ya Yesu, lakini bado wanaishi kwa hofu na lawama.

"Wapendwa, ikiwa mioyo yetu haituhukumu, tuna uhakika kwa Mungu" (1 Yohana 3:21). Damu iliyomwagika ya Yesu inatuosha kutoka kwa uovu ili dhamiri yetu isije ikatuhukumu. Dhamiri yako hufanya kazi mbaya wakati haikuamsha au kukuchochea utii injili. Pia hufanya vibaya wakati inakuhukumu vibaya, ikakushutumu, huku ukumbushaji kila wakati jinsi ulivyoshindwa Mungu, na kusababisha unyogovu na hofu.

"Lakini katika mambo haya yote sisi ni zaidi ya washindi kupitia Yeye aliyetupenda" (Warumi 8:37). Waumini katika Kristo wanapaswa kuwa mashujaa ambao hutaka nguvu na mamlaka ya damu ya Kristo wanaposhambuliwa na adui. Wengine wanaweza kumwita rafiki yao bora au mshauri, au wanikaa kwa hofu na kulaaniwa, lakini Bwana anataka sisi kusimama mara moja kwenye Neno la Mungu na kuombea damu ya Yesu. Kweli, tunaweza kuwa zaidi ya washindi kupitia Yeye.

Waumini katika Kristo wako tayari kutembea katika nuru na humruhusu Roho Mtakatifu kufunua giza lote ndani yao (ona 1 Yohana 1:7). Yohana anaongea wazi juu ya mtu ambaye anapenda Neno la Mungu na haogopi kukosolewa. Mtu ambaye anasema, "Bwana, uangaze Roho Mtakatifu wako ili awe ndani ya kila mkato wa moyo wangu. Nataka kutembea katika nuru."

Baba yako wa mbinguni anataka utangaze ushindi wa damu ya Yesu maishani mwako na uanze kumsifu sasa kwa ahadi ya siku ile kuu ya ukombozi iliyokuwa mbele. "Nitafurahi sana katika Bwana, roho yangu itafurahiya Mungu wangu; kwa maana amenivalisha mavazi ya wokovu, amenivalisha vazi la haki” (Isaya 61:10).

Download PDF