UHURU KUTOKA KWA UBINAFSI WETU | World Challenge

UHURU KUTOKA KWA UBINAFSI WETU

Gary WilkersonJanuary 11, 2021

Ikiwa tungetaka kuwa zaidi ya 'sisi ni nani haswa,' tungekuwa waovu zaidi na tukijaa ubishi kati yetu. Ikiwa haingekuwa kwa neema ya kawaida ya Mungu, ulimwengu wetu ungeanguka.

Mara nyingi tunapata umasikini wa uhusiano hata kanisani, sio tu ulimwenguni. Tunapata katika maisha yetu wenyewe ubinafsi mkali ambao unasukuma tamaa zetu na mwelekeo katika maisha. Tunapata kukosa maombi na ukosefu wa ibada. Hatuwezi kukubali ushindi kamili na maisha ya habari njema isipokuwa tuelewe jinsi asili yetu ilivyoanguka na jinsi tuko mbali na Mungu.

Katika Wafilipi, Paulo anatupa habari njema ambayo inakabiliana na umasikini wa kimahusiano na ubinafsi katika maisha yetu. Iliyoingizwa katika maandishi haya ni ahadi inayobadilisha ulimwengu.

“Furahini katika Bwana siku zote; tena nitasema, furahini. Acha usawaziko wako ujulikane kwa kila mtu. Bwana yuko karibu; msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, lakini katika kila jambo kwa sala na dua pamoja na kushukuru na ombi lenu lijulishwe kwa Mungu. Na amani ya Mungu, ipitayo akili zote, italinda mioyo yenu na akili zenu katika Kristo Yesu.

"Mwishowe, ndugu, kila lililo la kweli, lo lote linaloheshimika, lo lote lililo la haki, lo lote safi, lo lote linalopendeza, lo lote linalostahili sifa, ikiwa kuna uzuri wowote, ikiwa kuna jambo lo lote linalostahili sifa, fikiria mambo haya" (Wafilipi 4:4-8, ESV).

Bwana yuko karibu. Amani ya Mungu italinda mioyo na akili zetu. Bila kujua dhambi zetu nzito na ahadi hii, hatuwezi kujua furaha ya habari njema ya Kristo kuja, kuishi maisha kamili, kifo chake, kufufuka kwake na hesabu ya haki yake kwetu.

Download PDF