UHURU KUTOKA KWA HOFU NA WASIWASI | World Challenge

UHURU KUTOKA KWA HOFU NA WASIWASI

David Wilkerson (1931-2011)October 9, 2019

Wakati nikitembea katika barabara ya nchi huko New Jersey, nilikuwa na mazungumzo mazuri na Bwana wangu. Nililia, "Bwana, siwezi kuishi kwa hofu na wasiwasi wa kila aina. Nataka kukabiliana na chochote kile cha siku zijazo na kupumzika, furaha na uaminifu rahisi! Nataka uhuru kamili kutoka kwa hofu yote na wasiwasi!"

Roho Mtakatifu aliniharakisha: "Funguo ya uhuru kutoka kwa hofu na wasiwasi wote hupatikana kwa maneno mawili - shomoro na nywele. Kumbuka nilichosema katika Mathayo 10:28-33." Mmoja wao (shomoro) hataanguka ardhini bila Baba yako. Lakini nywele zote za kichwa chako zimehesabiwa zote" (aya 29-30).

Inaonekana ni ya msingi, ni rahisi sana - lakini kile Yesu anatuambia hapa ni cha maana sana.

Kati ya aina 9,000 za ndege, Mungu aliwachagua shomoroji ili kurejelea Neno lake. Shomoro imetengenezwa kwa kushangaza, mifupa yao nyembamba, ndogo na yenye nguvu na vifaa maalum kwa kuruka. Kwa kweli, sayansi ya kisasa bado haiwezi kuiga mfumo wa mabawa tata ambao unawaruhusu kuhamia hadi maili elfu tatu. Mungu aliumba kila mfupa, kila manyoya - na alihesabu kila moja yao.

Kila nywele kwenye vichwa vyetu imehesabiwa na Baba yetu aliye mbinguni. Kati ya nywele 100,000 na 150,000 ina blanketi ya kawaida ya kichwa cha binadamu na hata wale ambao wanaupala wana nywele za aina ya velusi ambazo hazijaonekana na jicho la mwanadamu. Mungu alifanya nywele ziwe na faida - nyusi huweka jasho nje ya macho yetu na kope zinalinda kope zetu wakati vumbi au wadudu wadogowadogo wanakaribia. Nywele nyembamba kwenye masikio na chujio cha pua nje chembe zinazoingia. Kila nywele ni silinda ya seli ambazo zimeingia ndani ya ngozi ili kufikia mishipa ya damu inayolisha.

Haishangazi David alisema, "nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza; Kazi zako ni za ajabu” (Zaburi 139:14). Kukumbuka muundo mgumu wa uumbaji wa Mungu kunapaswa kutufanya tuangalie zaidi utunzaji wa baba yetu wa mbinguni. "Kwa hivyo msiwe na wasiwasi juu ya kesho, kwa kuwa kesho itajali mambo yake" (Mathayo 6:34). Anajua tunayohitaji na atasambaza kwa furaha.

Download PDF