UFUNUO MKUBWA KULIKO MATESO YETU | World Challenge

UFUNUO MKUBWA KULIKO MATESO YETU

David Wilkerson (1931-2011)April 21, 2020

Wakati mmoja katika mwendo wake wa imani, mtume Paulo alisema, "Roho Mtakatifu ananishuhudia kwa dhati kwamba vifungo vinanangojea" (tazama Matendo 20:23). Kwa kweli, katika maisha yote ya Paulo, mateso yake hayakuacha kamwe. Unaweza kujiuliza, "Inawezekanaje hii? Mungu tunayemtumikia ni Mwenyezi na mshindi. Anapaswa tu kusema neno na kuifanya iwezekane kupitia maisha kwa ushindi, bila shida hata kidogo. Kwa hivyo, kwa nini Baba yetu mwenye upendo anaruhusu watu wake wateseke?”

Paulo anajibu swali kama hili, "Kwa maana ziki yetu nyepesi, ambayo ni ya muda mfupi, inatufanyia utukufu zaidi na wa milele" (2 Wakorintho 4:17). Paulo anasema, kwa asili, "Mateso tunayopitia duniani ni ya muda mfupi tu kulinganisha na umilele." Na sasa hivi, tunapovumilia mateso yetu, Mungu anazaa ndani yetu ufunuo wa utukufu wake ambao utadumu milele.

Paulo alikuwa na ufunuo mzuri wa Kristo, imani yenye nguvu sana, na ufahamu mwingi wa kiroho. Na yote yalimpata kupitia mateso mengi. Muda baada ya muda alipigwa, aliibiwa, akatupwa gerezani, akapigwa na meli na hata kupigwa risasi na kufadhaishwa na shetani mwenyewe. Aliandika, "Kwa hivyo tulitaka kuja kwenu, naam, mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, lakini Shetani akatuzuia" (1 Wathesalonike 2:18).

Paulo alielewa kuwa katika kila kitu alivumilia, Roho Mtakatifu alikuwa anamfundisha mambo ambayo hangeweza kujifunza njia nyingine yoyote. "Mimi, Paulo ... sasa furahiya mateso yangu kwa ajili yenu, najaza miili yangu iliyokosekana katika shida za Kristo ... kutimiza neno la Mungu" (Wakolosai 1:23-25). Mtume anasema hapa, "Mungu ananipa kitu kwa ajili yako kupitia jaribio hili. Ananifunulia ukweli ambao umejificha miaka yote, na ukweli huo ni Kristo ndani yako, tumaini la utukufu. Nguvu zake zinafanya kazi kwa nguvu ndani yako ”(tazama aya 29).

Mtu huyu alikuwa na ufunuo wake mwenyewe kamili wa utukufu wa Kristo; Siri moja kubwa ya hali ya kiroho ya Paul ilikuwa utayari wake kukubali hali yoyote aliyokuwa ndani bila kulalamika. Hali yako ya sasa inaweza kuwa kuzimu duniani, na kukuondoa kwa kila chozi. Lakini ikiwa wewe ni mwaminifu kuendelea kukaa ndani yake - ikiwa unaheshimu neno la Mungu, ukimwamini kwa uvumilivu - atakubadilisha sana kuwa mtu wa kiroho.

Download PDF