SIKU YA KRISTO IMEKARIBIA | World Challenge

SIKU YA KRISTO IMEKARIBIA

David Wilkerson (1931-2011)April 2, 2021

“Sasa, ndugu, kuhusu kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu kwake, tunawaomba, msitetemeke haraka katika akili au kusumbuka, iwe kwa roho au kwa neno au kwa barua, kana kwamba imetoka kwetu, kama ijapokuwa siku ya Kristo ilikuwa imewadia” (2 Wathesalonike 2:1-2).

Kilichowasumbua Wathesalonike ni kwamba walidhani Kristo alikuwa tayari amekuja, na kwamba wangekosa. Paulo anawahakikishia katika mstari unaofuata, “Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yo yote; kwa maana Siku hiyo haitakuja isipokuwa maasi yakifika kwanza, na mtu wa dhambi akafunuliwa, mwana wa upotevu” (2:3).

Kwa hivyo, teolojia ya msingi ya Paulo juu ya kurudi kwa Kristo ilikuwa nini? Tunapata katika vifungu viwili:

“Tukijua wakati, ya kuwa sasa ni wakati mwafaka wa kuamka kutoka usingizini; kwa maana sasa wokovu wetu uko karibu kuliko wakati tuliamini kwanza. Usiku umepita sana, mchana umekaribia” (Warumi 13:11-12).

“Upole wenu ujulikane kwa watu wote. Bwana yuko karibu” (Wafilipi 4:5).

Paulo analia, “Amka! Ni usiku wa manane tayari. Kuja kwa Bwana kunakaribia, kwa hivyo jichochee. Usiwe mvivu. Yesu anakuja kwa wale wanaomtarajia.”

Wakosoaji wanaweza kuuliza, "Lakini vipi kuhusu maneno ya Paulo mwenyewe? Alisema mambo mawili yalipaswa kutokea kabla ya Kristo kurudi. Kwanza, Bwana hawezi kuja mpaka uasi mkubwa ufanyike. Na pili, Mpinga Kristo lazima ainuke na kujitangaza kuwa Mungu. Tunapaswa kumuona Mpinga Kristo ameketi hekaluni, akidai watu wamwabudu, kabla Yesu hajaja.”

Kwanza kabisa, unapaswa kuwa kipofu kwa makusudi ili usione uasi-imani mkali unaoumba ulimwengu wote. Kutoamini kunaenea kupitia mataifa, na waumini wanaanguka kutoka kwa imani pande zote. Uasi-imani ambao Paulo anazungumzia umefika wazi.

Pili, kulingana na Yohana, Mpinga Kristo ni mtu yeyote anayemkana Baba na Mwana. Kwa kuongezea, anasema, kuongezeka kwa Wapinga Kristo kama hiyo ni uthibitisho tunaishi katika siku za mwisho kabisa. Kwa kifupi, hakuna kitu kinachozuia kurudi kwa Kristo!

Download PDF