SHAURI LA MUNGU LA KILA WAKATI | World Challenge

SHAURI LA MUNGU LA KILA WAKATI

David Wilkerson (1931-2011)April 7, 2021

Mungu ametuahidi, "Mungu ndiye kimbilio letu na nguvu zetu, Msaada wa sasa katika shida" (Zaburi 46:1).

Maneno "sasa sana" yanamaanisha "daima hapa, inapatikana kila wakati, na ufikiaji bila kikomo." Kwa kifupi, uwepo wa kudumu wa Bwana uko ndani yetu kila wakati. Na ikiwa siku zote yuko ndani yetu, basi anataka mazungumzo ya kuendelea na sisi. Anataka tuzungumze naye bila kujali tuko wapi: kazini, na familia, na marafiki, hata na wasioamini.

Unaweza kuuliza, "Kwa hivyo Mungu hutuleteaje msaada katika shida zetu?" Msaada wake huja katika zawadi ya Roho wake Mtakatifu, ambaye anakaa ndani yetu na hufanya mapenzi ya Baba katika maisha yetu. Paulo anatuambia tena na tena kwamba mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sisi ni makao ya Bwana duniani.

Kwa kweli, tunarudia ukweli huu mara nyingi, katika ibada zetu na shuhuda. Hata hivyo, wengi wetu bado hatuchukui kwa uzito. Hatuelewi tu nguvu inayokaa katika ukweli huu. Ikiwa tungeielewa na kuiamini, hatutaogopa tena au kufadhaika.

Kwa kweli sijashikilia somo hili kikamilifu. Hata baada ya miaka yangu yote kama waziri, bado ninajaribiwa kufikiria ni lazima niongeze hisia ili kusikia kutoka kwa Mungu. Hapana, Bwana anasema: “Haupaswi kutumia masaa kuningojea. Nakaa ndani yako. Mimi nipo kwa ajili yako, usiku na mchana.”

Sikiza ushuhuda wa Daudi: "Nitambariki Bwana aliyenipa shauri; moyo wangu pia huniagiza katika nyakati za usiku. Nimemweka Bwana mbele yangu daima; kwa kuwa yuko mkono wangu wa kuume sitatikisika” (Zaburi 16:7-8). Kwa kweli Daudi anatangaza, "Mungu yuko daima mbele yangu. Na nimeamua kumuweka katika mawazo yangu. Yeye hunielekeza kwa uaminifu mchana na usiku. Si lazima nichanganyikiwe."

Download PDF