NJAA YA KUKATISHA TAMAA KWA AJILI YA MUNGU | World Challenge

NJAA YA KUKATISHA TAMAA KWA AJILI YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)June 12, 2019

Tunaona changamoto kamili kwa upeo wetu katika mstari mmoja wakati Yesu anatuita sisi kuacha mduara wetu mdogo na kubadilishwa kuwa ufalme wa utukufu wa uhuru na manufaa. "Yeye ayependaye maisha yake atayapoteza, naye anayechukia maisha yake katika ulimwengu huu atayasalimisha kwa uzima wa milele" (Yohana 12:25). Kwa mara nyingi Yesu anatuita, "Dunia yako ni ndogo mno; kuomba maisha makubwa zaidi na yenye maana zaidi."

Ukweli niupi! Chukia maisha yako ili kuyapata; kuyachukia ili uyagundue. Hiyo haifai kuwa nzuri na, hata hivyo, ufunguo wa maisha mengi ni sawa hapo katika maneno ya Yesu. Hii ni changamoto yake kwa ulimwengu wetu mdogo!

Yesu pia alisema, "Kama mtu anakuja kwangu na asimchukie baba yake na mama yake, mkewe na watoto, ndugu na dada, ndiyo, na maisha yake pia, hawezi kuwa mwanafunzi wangu" (Luka 14:26). Hakika Kristo hawezi maanisha chuki kulingana na ufafanuzi wa kamusi: kuchukia au kukataa.

Sio maisha au watu tunaowachukia, kwa hiyo sio Maandiko. La, ni lazima tujifunze kuchukia jinsi tunavyoishi maisha yetu, wasiwasi wetu kwa ajili ya mambo mabaya. Hakika maisha ni zaidi ya nyumba, mashuka, pesa, elimu ya watoto, ustawi wa wazazi,na  uhusiano wa kifamilia.

Fikiria juu ya mtu wa kiroho zaidi unayemjua, huyo mtu mkuu wa kiroho ambaye hajawahi kuwa na wasiwasi, ambaye mara zote huonekana kuwa mwenye fadhili na salama, hivyo amejitolea kwa Mungu, hivyo ni safi na mtakatifu. Atakuambia wakati alipokumbana na mgogoro na akachukia dunia yake na udhaifu wake, wivu wake, utumwa wake. Alijifunza kuchukia kile alichokuwa nacho; sana kwamba aliamua kubadilika. Alipata njaa ya kukatisha tamaa kwa ajili ya maisha ya Mungu.

Huwezi kukua hadi uchukie ukomavu wako wa sasa. Ninakuhimiza kumlilia Mungu, "Bwana, nitafasiri mimi katika ufalme wako wa utukufu wa nguvu na ushindi. Nipe uhai wa manufaa na furaha ambayo wengine wengi wanafurahia!"

"Naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, na kutupeleka katika ufalme wa Mwana wa upendo Wake" (Wakolosai 1:13).

Download PDF