NGUVU YA KWENDA TENA | World Challenge

NGUVU YA KWENDA TENA

Claude HoudeMay 9, 2020

"Wakati Yesu aliingia Kapernaumu, afisa mmoja wa jeshi alimwendea, akamsihi, akisema, 'Bwana, mtumwa wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa amepooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. " akajibu, akasema, Bwana, sistahili kuwa chini ya paa langu. Lakini sema tu neno, na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi pia ni mtu aliewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu” (Mathayo 8:5-9).

Andiko linaendelea kuelezea jinsi Yesu alishangaa kwa imani kubwa ya mtu huyu. Kwa kweli, alimwambia mtu huyo kuwa hajawahi kuona imani kubwa kama hiyo, kusadiki kama kubwa, kushawishi na ujasiri. Ndipo Yesu akamwambia, "Nenda; na iwe kwako kama ulivyoamini, na iwe hivyo” (8:13). Mtumwa wa mtu huyo alipona saa hiyo hiyo!

Katika Agano la Kale, tunaona Eliya, mtu wa imani kubwa na huruma kama Kristo. Kulikuwa na ukame katika Israeli kwa muda mrefu sana, na Eliya alianza kulia kwa Bwana ili mvua inyeshe juu ya nchi. Alikuwa na hakika Mungu atatuma mvua hata akatangaza, "Kuna sauti ya mvua nyingi" (18:41). Ndipo Eliya akamwambia mtumishi wake, "'Nenda sasa, uangalie bahari.' Basi akaenda juu, akatazama, akasema, 'Hakuna kitu.' Mara saba, Eliya alisema, 'Nenda tena' (18:43). Wakati wote huo, Eliya akavumilia katika maombi hadi "kulikuwa na mvua nzito" (18:45).

Tunapitia misimu ya ukame, nyakati ambapo Mungu anasema, “Nenda tena; omba tena; simama tena; kutolewa tena; penda tena; kuamini tena; kujisalimisha tena; ibada tena; msifu tena!" Imani ya kweli husherehekea mvua kunyesha kabla ya mvua nyingi kuja.

Yesu alishangaa kwa mshangao na shangwe kwa imani ya mkuu wa jeshi huko Kapernao. Mungu alilipa imani na uvumilivu wa Eliya na mvua kubwa. Kwa hivyo usikate tamaa ahadi za Mungu kwako. Muulize Mungu kwa nguvu ya "kwenda tena" na tena na tena hadi jibu lako litakapokuja.

Claude Houde ni mchungaji anayeongoza wa Eglise Nouvelle Vie (Kanisa la New Life) huko Montreal, Canada. Chini ya uongozi wake Kanisa la New Life limekua kutoka kwa watu wachache hadi zaidi ya 3500 katika sehemu ya Canada na makanisa machache ya Kiprotestanti yaliyofaulu.

Download PDF