MWITO WA KUJA KWA UJASILI MBELE YA MUNGU | World Challenge

MWITO WA KUJA KWA UJASILI MBELE YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)March 19, 2019

"Basi tukikalibie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji" (Waebrania 4:16). "Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia kuwamini" (Waefeso 3:12).

Wakati Mungu anatuambia kuja kwa ujasiri kwenye kiti chake cha enzi, sio maoni, ni upendeleo wake - na ni lazima uwe makini "Sala ya kweli ya mwenye haki hupata mengi" (Yakobo 5:15, KJV). Neno "ufanisi" linatoka kwa neno la Kiyunani ambalo linamaanisha "nafasi ya kudumu." Inatowa maono kwa kutohamishwa, kutotingizika. Vile vile, "ukakamavu" huzungumzia ujasiri uliojengwa juu ya ushahidi thabiti, ushahidi kamili unaounga mkono maombi yako. Pamoja, maneno haya mawili - ufanisi wa ukakamavu - inamaanisha kuja katika mahakama ya Mungu kikamilifu kwa kuaminika kwamba una kesi iliyoandaliwa vizuri - zaidi ya hisia, sauti kubwa, na shauku kubwa.

Sala kama hiyo inaweza kuja tu kutoka kwa mtumishi ambaye hutafuta Neno la Mungu na ameamini kabisa kwamba Bwana amefanya kuliheshimu. Kwa kweli, ni muhimu kwamba hakuna hata mmoja wetu anayeingia mbele ya Mungu bila kuleta Neno lake pamoja nasi. Bwana anatutaka kutuletea ahadi zake, kumkumbusha, kuzimukabizia - na kusimama juu ya hizo.

Wakristo wengine wanasema, "Mimi sikumwuliza Mungu sana. Ninaomba tu kwa mapenzi yake katika maisha yangu, kwa maana mpango wake utaletwa duniani. Ninamtafuta yeye mwenyewe, si kwa ajili ya zawadi zake." Nimesema hata mara kwa mara kwa sababu nilifikiria mtazamo kama huo ulikuwa mtakatifu, lakini kwa kweli sivyo. Mwenye kujua, Mungu mwenye uwezo wote wa uumbaji ametupa mwaliko wake wa kibinafsi kuja kwa ujasiri kwenye kiti chake cha enzi na kisha kumwomba.

Nyakati za utulivu wa ibada na Bwana ni ajabu sana. Hata hivyo kuna wakati ambapo hali ya maisha yetu imekuwa muhimu sana ili aina nyingine ya kuomba ni muhimu. Wakati huo, mlango unafunguliwa na tunapaswa kuja mbele ya Bwana kwa ujasiri kwamba atashikilia Neno lake.

Download PDF