MUNGU HUTUMIA WATU | World Challenge

MUNGU HUTUMIA WATU

David Wilkerson (1931-2011)April 1, 2021

Mungu hutumia watu kuwaburudisha watu wengine. Anapenda sana aina hii ya huduma hivi kwamba alimchochea nabii Malaki kuizungumzia kama kazi inayohitajika sana katika siku za mwisho. Malaki alielezea jinsi, katika siku zake, watu wa Mungu walijengwa kila mmoja kupitia ujenzi wa mtu mmoja mmoja: "Ndipo wale waliomcha Bwana wakasemezana" (Malaki 3:16).

Je! Hii ilitokea lini, haswa? Maneno ya Malaki yalikuja wakati wa uasi mwingi, wakati "mlaji" alikuwa ameharibu matunda mengi katika nchi. Watu wa Mungu walikuwa wamechoka na kuanza kutilia shaka kuwa kutembea na Bwana kulikuwa na thamani. Walifikiri, "Tumeambiwa inalipa kumtumikia Bwana, kutii Neno lake na kubeba mizigo yake. Lakini tunapoangalia karibu na wale wenye kiburi na wapatanishi, wao ndio wanaonekana kuwa na furaha. Wanafuata utajiri, wanaishi hovyo, wanafurahia maisha kikamilifu."

Nina hakika neno la Malaki juu ya huduma hii ni picha ya kioo ya siku hii ya leo. Ametupa picha ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu katika siku za mwisho, wakati watu wa Mungu wanaacha kusengenya na kulalamika na badala yake wanahudumia kuburudika. Inatokea kwa simu, kwa barua, kwa barua-pepe, na ana kwa ana. Na Mungu anafurahishwa sana na huduma hii, tunaambiwa anaandika kila kitu chini. Kila neno lenye fadhili linalozungumzwa, kila simu iliyopigwa, kila barua iliyoandikwa, kila juhudi ya kumfariji yule aliyekatishwa imeandikwa katika "kitabu cha ukumbusho." Na Biblia inasema kila mmoja wetu ambaye matendo yake yameandikwa atakuwa wa thamani kwake: "'Watakuwa Wangu,' asema Bwana wa majeshi, 'siku nitakapowafanya kuwa vito vyangu" (Malaki 3:17). .

Kuwa Tito kwa mtu ambaye ameshuka rohoni. Omba kuwa na roho ya Onesiforo, ambaye alitafuta maumivu ili awalete uponyaji. Fikiria hivi: Umepewa nguvu zote za mbinguni ili kuburudisha muumini anayeumia, mtu anayehitaji faraja ambayo Mungu amekupa kipekee. Ndio, kuna watu wanakuhitaji na Bwana anakusudia faraja zako za zamani kuwaletea burudisho. Mpigie mtu huyo simu leo ​​na useme, “Ndugu, dada, nataka kukuombea na kukutia moyo. Nina neno zuri kwako."

Download PDF