MIPANGO NA MIPANGILIO LAKINI HAKUNA MAHALI PA YESU | World Challenge

MIPANGO NA MIPANGILIO LAKINI HAKUNA MAHALI PA YESU

Gary WilkersonMay 11, 2020

Katika Yohana 2, Yesu anaingia Hekaluni kwa kitendo ambacho kingeashiria mwanzo wa huduma yake ya hadharani. Kinachofuatia ni chakushangaza sana:

"Na Paska ya Wayahudi ilikuwa karibu; naye Yesu akaenda Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wabadilishaji wa pesa walikuwa wameketi hapo. Akafanya kikoto cha kamba, akawafukuza wote nje ya Hekaluni, pamoja na kondoo na ng'ombe; akamwanga fedha  wenye kubadilisha pesa na kuipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, Ondoeni  vitu hivi; msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka kwamba imeandikwa, bidii kwa nyumba yako itanimaliza” (Yohana 2:13-17).

Kile ambacho Yesu hufanya hapa ni zaidi ya ya kawaida. Niambie, ikiwa unataka kutangaza huduma yako, unaweza kwenda kwenye kanisa kubwa,  na kuanza kugeuza meza na kuwafukuza watu? Yesu alikuwa juu ya zaidi ya kuonyesha tu mamlaka yake. Alikuwa akionesha kuwa alikuwa karibu kugeuza mambo chini katika kila njia.

Walakini wakati Yesu alianza machafuko haya, alikuwa akipindua zaidi ya biashara ya wabadilishaji pesa. Alikuwa akipindua mfumo wa kidini ambao kwa milenia ilitegemea dhabihu za wanyama ili kumpendeza Mungu. Kristo alikuwa akisema kwa undani, "Urafiki wako na Baba hautatokana tena na dhabihu za kondoo na mbuzi na njiwa. Itakuwa msingi wa sadaka yangu ya mara moja kwa ajili yako."

Sehemu hiyo kwenye hekalu inatoa mfano kwa wakati wetu. Mikutano mingi leo yamejaa kelele na shughuli. Wana programu nyingi mahali, kutoka safari za utume wa nje kwenda kwafikia huko kwa vikundi vingi vya ushirika. Huduma za ibada zinaweza kuwa kamili ya mwangaza mkali, sauti yenye nguvu na nguvu ya kushangaza. Lakini wakati mwingine huku kukiwa na shughuli hii ya kupendeza kila kitu kinakosekana katikati: Yesu mwenyewe.

Sisemi tunapendekeza tuanze kupindua meza za vitabu kwenye vyumba vya kanisa. Lakini bila Kristo kama mtazamo wa shughuli zetu, kanisa letu limekufa. Haijalishi tunafanya bidii kufanya mambo ambayo hutumikia na kuheshimu jina lake, hakuna hata “dhabihu” zetu zenyewe zinazoweza kufikia matokeo ya ufalme wa kweli. Kutoka kwa nje ushirika wetu unaweza kuonekana kuwa sawa, lakini ikiwa hatutatilia mkazo juu ya Yesu tutakuwa kanisa limejaa mifupa ya wafu.

Yesu alipopindua meza hizo zote akapaza sauti, "Ondoa vitu hivi!" (Yohana 2:16). Vivyo hivyo leo, mahekalu yetu yanapaswa kutakaswa kutoka kwa kitu chochote ambacho kinachukua nafasi ya ukuu wake sahihi. Mungu humtuma Yesu atuondolee vitu hivyo, kuandaa chumba kwa vitu ambavyo anataka kutujazia. Anataka hekalu letu liwe nyumba ya sala tena, imani na ushindi wa ufalme.

Download PDF