MIOYO ILIYOTEKWA KWA MUNGU | World Challenge

MIOYO ILIYOTEKWA KWA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)January 26, 2021

Mara nyingi Paulo anajiita kama "mfungwa wa Kristo Yesu" (Waefeso 3:1). Paulo pia aliandika, "Usione haya Ushuhuda wa Bwana wetu, wala usione aibu mfungwa wake" (2 Timotheo 1:8). Hata katika uzee wake, Paulo alifurahi kwamba alikuwa amekamatwa na Bwana na akamatwa mateka kwa mapenzi yake (ona Filemoni 9).

Paulo angeweza kukuambia saa ile ile Bwana alipomchukua mateka. Alikuwa njiani kuelekea Dameski na barua rasmi kutoka kwa kuhani mkuu kumruhusu kukamata Wakristo na kuwaleta tena Yerusalemu. Maandiko yanasema alikuwa "akipumua vitisho na mauaji dhidi ya wanafunzi wa Bwana" (Matendo 9:1). Kwa maneno mengine, alikuwa amejaa chuki, uchungu na hasira katika bidii yake potofu kwa Mungu.

Lakini Paulo alipokaribia Dameski, "Ghafla mwanga ukamwangazia pande zote kutoka mbinguni" (Matendo 9:3). Alipigwa kipofu kabisa na nuru hiyo, ambayo ilikuwa utukufu wa Kristo. Paulo anashuhudia tena na tena jinsi alilazimika kushikwa mkono na kupelekwa Dameski. Kwa kifupi, alikuwa mfungwa asiyejiweza. Alitumia siku tatu kutengwa katika chumba, bila kuona na kukataa chakula. Alikuwa mfungwa katika roho, roho na mwili.

Kwa hivyo nini kilitokea kwenye chumba hicho? Roho Mtakatifu alikuwa akimfanya Sauli kuwa Paulo, mfungwa wa Yesu Kristo. Tunaposoma Matendo 9, karibu tunaweza kusikia sala ya maumivu ya Paulo: "Bwana, nilifikiri nilikuwa nikifanya mapenzi yako - ningewezaje kuwa kipofu? Umeondoa macho yangu ya mwili na kunipa macho ya kiroho kuona! Wakati huu wote nimekuwa nikienda njia yangu mwenyewe, nikifanya chochote nilichofikiria ni sawa. Lakini siwezi kuamini mawazo yangu mwenyewe."

Hivi sasa, Roho Mtakatifu anatembea ulimwenguni kote, akiwaita wageni wote walioalikwa kujiandaa na kuja: "Vitu vyote tayari tayari" (Luka 14:17). Wengi hufanya visingizio vya kutokubali kufungwa kwa Bwana. "Wote kwa nia moja wakaanza kutoa udhuru" (Luka 14:18).

Yesu anatuonya dhidi ya jaribu la saa ya mwisho la kupendezwa na ulimwengu huu na ninakuhimiza uitii sauti yake. Jisalimishe kwake na uombe sala hii: "Bwana, ninaugua roho yangu ya kujitegemea na ninanyoosha mikono yangu kwako. Weka mkono wako wa upendo na kunifunga karibu nawe.”

Download PDF