MBINGU KATIKA ROHO ZETU | World Challenge

MBINGU KATIKA ROHO ZETU

David Wilkerson (1931-2011)March 31, 2021

Nilimtafuta Bwana kwa maombi na nikamuuliza, "Je! Ni jambo gani muhimu zaidi la kutufanya kuwa hekalu lako?" Hapa kuna kile kilinijia: fikia kwa ujasiri na ujasiri.

Paulo anasema juu ya Kristo, "ambaye ndani yake tuna ujasiri na ufikiaji kwa ujasiri kupitia imani kwake" (Waefeso 3:12).

Katika hekalu la Kiyahudi, kulikuwa na ufikiaji mdogo sana kwa Mungu. Kwa kweli, ufikiaji kama huo ulipatikana kwa kuhani mkuu tu, na kisha mara moja tu kwa mwaka. Wakati ulipofika, kuhani aliingia mbele za Mungu katika hekalu na hofu na kutetemeka. Alijua angepigwa chini kwa kukaribia kiti cha rehema na dhambi isiyosamehewa moyoni mwake.

Leo Mungu ameibuka kutoka kwenye chumba hicho kidogo, kilichozuiliwa. Na amekuja kwetu moja kwa moja kwa fedheha na ufisadi wetu wote. Anatuambia, "Nimekuja kuishi ndani yako. Sio lazima ufiche uchafu wako na kukata tamaa kwangu. Nimekuchagua kwa sababu ninakutaka na niko karibu kugeuza mwili wako kuwa nyumba yangu, makao yangu, makao yangu.

"Nitatuma Roho wangu Mtakatifu, ambaye atakutakasa. Atasafisha na kufagia kila chumba, kuandaa moyo wako kama bi harusi yangu, lakini sio hivyo tu. Nitakukalisha karibu nami na nitakusihi uje kwa ujasiri kwenye kiti changu cha enzi, kwa ujasiri. Unaona, nataka uniombe nguvu, neema, nguvu, kila kitu unachohitaji. Nimeshusha mbingu ndani ya roho zenu, ili muweze kuzifikia zote. Wewe ni tajiri, lakini hata haujitambui. Wewe ni mrithi wa utukufu wangu wote."

Sababu pekee ya mwili wako kuwa mtakatifu ni kwa sababu Roho Mtakatifu anaishi huko. Na inahifadhiwa takatifu tu na uwepo wake na nguvu zake. Huwezi kuifanya. Ungekuwa ajali ya neva kujaribu tu kulinda milango yote. Ungevunjika moyo wakati unashindwa kuweka vumbi na uchafu wote unaovuka. Ungechoka kwa kukimbia kutoka chumba hadi chumba, kufagia na kupigia, kujaribu kufanya mambo yaonekane mazuri.

Kila Mkristo anapaswa kufurahi katika ukweli huu: Mungu yu ndani yako! Na yuko pamoja nawe kila wakati, kwa hivyo ni nani anayeweza kupinga dhidi yako?

Download PDF