May 5, 2020 KIPIMO CHA ROHO TUKUFU YA MUNGU | World Challenge

May 5, 2020 KIPIMO CHA ROHO TUKUFU YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)May 12, 2020

"Kisha Yesu aliwaambia, Angalieni msikialo; kipimo kile kile mpimacho, ndicho mtakachopimiwa; na tena mtazidishiwa. Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu, atanyang’anywa” (Marko 4:24-25).

Yesu alijua maneno yake yangekuwa ya kushangaza kwa masikio ya kiroho kwa hivyo alitanguliza ujumbe huo kwa kusema, "Ikiwa mtu ana masikio ya kusikia, na asikie" (4:23). Kwa kweli, alikuwa akisema, "Ikiwa moyo wako uko wazi kwa Roho wa Mungu, utaelewa kile nitakachokuambia." Yesu anazungumza juu ya utukufu wa Mungu katika maisha yetu, uwepo dhahiri wa Kristo. Kwa kifupi, Bwana hupima uwepo wake mtukufu kwa kiwango tofauti, iwe kwa makanisa au watu binafsi.

Yesu peke yake alipewa Roho Mtakatifu bila kipimo: "Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu Mungu hamtoi Roho kwa kipimo" (Yohana 3:34). Bwana tayari amempa kila mmoja wetu kipimo cha Roho wake. Paulo anaandika, "Lakini kwa kila mmoja wetu alipewa neema kulingana na kipimo cha kipawa chake Kristo" (Waefeso 4:7) na "Kwa maana kwa neema niliyopewa, na mwambia kila mtu aliye kati yenu, asifikirie mwenyewe zaidi kuliko vile anapaswa kufikiria, lakini afikirie kwa unyenyekevu, kwani Mungu amemfanyia kila mmoja kipimo cha imani” (Warumi 12:3).

Je! Ni nini kusudi la Mungu kwa kupima Roho wake, utukufu wake na uwepo wake, kwa yetu kwa viwango tofauti? Ana kusudi moja, kwamba "... sote tunakuja kwenye umoja wa imani ... kwa kiwango cha kimo cha utimilifu wa Kristo" (Waefeso 4:13).

Leo, mlilie Yesu, "Sitaki kukosa kile unachotaka kufanya kanisani kwako." Unapompa Mwokozi wako kipimo chako kikubwa, utaona ushahidi kila mahali kwa uwepo wake, utukufu na upendo. Ameahidi kumwaga Roho wake juu ya watu wake katika siku hizi za mwisho, na atakuwa mwaminifu kuja kwako na kukupa zaidi ya yeye mwenyewe.

Download PDF