MAONO YA MATUMAINI | World Challenge

MAONO YA MATUMAINI

Gary WilkersonApril 20, 2020

Nabii Ezekieli alihamia kwa nguvu katika Roho na Bwana alimpa maono ambayo yana ujumbe wa saa moja wa kuamsha kiroho kwa kanisa leo. Kama ilivyokuwa kwa manabii wengi wa Agano la Kale, Ezekieli alimtumikia mfalme wa Israeli, ambayo ilimaanisha kusafiri na jeshi la mfalme na kushuhudia vitisho vya vita. Lakini Ezekiel alipokea maono ya kutisha sana kiasi kwamba yalizidi kitu chochote alichowahi kushuhudia katika maisha halisi.

Mungu alimwambia Ezekieli, "Kaa chini, nina kitu cha kukuonyesha" (ona Ezekieli 37:1). Neno la Kiebrania la "kaa chini" kama limetumika hapa, ni neno moja linalopatikana katika Luka 24:49 wakati Yesu aliwaamuru wanafunzi wake, "Kaa chini katika jiji hadi umevaa nguvu kutoka juu." Maana katika hali zote mbili ni, "Weka mipango na mikakati yako kisha uningojee nikujaze na nguvu zangu."

Katika maono ya Ezekieli, aliongozwa ndani ya bonde lililojazwa na mifupa kavu: “Akanisimamisha katikati ya bonde; ilikuwa imejaa mifupa. Ndipo akaniongoza karibu nao, na tazama, walikuwa wengi sana… na tazama, ilikuwa mikavu sana” (37:1-2). Ni tukio la kutisha kama nini - ardhi kubwa iliyojaa mifupa mbali kama vile Ezekiel angeweza kuona. Wakati Ezeulu alichunguza tukio hilo mbele yake, Mungu aliuliza, "Mwanadamu, je! Mifupa hii inaweza kuishi?" (37:3). Ndipo Ezekieli akajibu, "Ee Bwana Mungu, unajua" (mstari huo huo). Jibu la Ezekieli lilikuwa moja la uaminifu kamili - jibu tu ambalo Mungu alikuwa anasubiri kusikia.

Unaweza kuwa unakabiliwa na mambo mengi magumu katika maisha yako na, ikiwa ni hivyo, Kristo anauliza swali lako hilo leo: "Je! Mifupa kavu ya hali yako inaweza kuwa hai? Je! Unaamini inaweza kutokea? "

Mungu alimwambia Ezekieli atabiri juu ya mifupa ili waweze kuishi na yeye anauliza sisi pia. Mara tu imani yetu inapohusika, anatuita kuchukua hatua, kuongea maisha ndani ya familia zetu na changamoto zetu kadhaa. "Tazama, nitakuingiza pumzi, nawe utaishi" (37:6).

Kwa machafuko, Yesu hutoa uzima; nje ya majivu, hutoa uzuri. Na katika hali ya kutisha ambayo adui anamaanisha uharibifu tu, Yesu anapumua maisha mapya!

Download PDF