KUWAITA WATU WA IMANI | World Challenge

KUWAITA WATU WA IMANI

Gary WilkersonJanuary 25, 2021

Nabii Isaya anasema watu wacha Mungu wanaota vitu vikubwa, sio kwao tu bali kwa wahitaji. Anazungumza juu ya watu wacha Mungu wakisimama kwa waliopotea na kuwahudumia waliotengwa.

“Nyenyekeeni kwa kupita njia ya toba, mmeinamisha vichwa vyenu kama mianzi inayoinama upepo. Mnavaa mavazi ya kujifunga na kujifunika majivu. Je! Hii ndio unayoiita kufunga? Je! Unafikiri hii itampendeza Bwana?

“Hapana, hii ndio aina ya kufunga ninayotaka: Wape huru wale ambao wamefungwa vibaya; punguza mzigo wa wale wanaokufanyia kazi. Wacha wanyonge waende huru na waondoe minyororo inayofunga watu. Shiriki chakula chako na wenye njaa na upe makao kwa wasio na makazi. Wape nguo wale wanaozihitaji, na usifiche kutoka kwa jamaa wanaohitaji msaada wako.

“Ndipo wokovu wako utakapokuja kama alfajiri, na vidonda vyako vitapona haraka. Utauwa wako utakuongoza mbele, na utukufu wa Bwana utakulinda nyuma. Ndipo utakapoita, Bwana atajibu. ‘Ndio, niko hapa,’ atajibu haraka” (Isaya 58:5-9).

Ni maono mazuri kama nini ya utukufu wa Mungu unaodhihirika kupitia watu wake, na ni marekebisho gani yenye nguvu kwa dhana yetu ya jinsi ya kumtumikia. Mungu anaita watu ambao wanashawishi imani, wamshinde Shetani, na wanaeneza upendo na matumaini. Sehemu anazotuwekea zinaweza kuwa zaidi ya mawazo yetu kwa ulimwengu, lakini haziwezi kuwa kwa wale wanaochukua jina lake.

Imani iliyo hai huleta matokeo yenye kuleta uhai. "Bwana MUNGU asema hivi:" Hii pia nitairuhusu nyumba ya Israeli iombe niwafanyie: kuongeza watu wao kama kundi "(Ezekieli 36:37). Kadiri imani yetu inavyoongezeka, ndivyo pia matokeo ambayo Mungu huleta.

Wakati ndoto yako, tamaa yako, lengo lako linatimizwa, itakuwa baraka kwa wengi? Muulize Yesu akuongoze katika utume na kusudi alilonalo kwa ajili yako kuwatumikia wengine na kuleta heshima kwa jina lake.

Download PDF