KUTAFUTA UZURI WA YESU | World Challenge

KUTAFUTA UZURI WA YESU

David Wilkerson (1931-2011)September 23, 2020

Yesu alikuja duniani kama mwanadamu, Mungu katika mwili, ili aweze kuhisi maumivu yetu, kujaribiwa na kujaribiwa kama sisi, na kutuonyesha Baba. Maandiko humwita Yesu mfano wazi (maana, sura halisi) ya Mungu. Yeye ndiye kiini na dhamira ile ile ya Mungu Baba ("kuwa mwangaza wa utukufu wake na mfano dhahiri wa nafsi yake" (Waebrania 1:3). Kwa kifupi, yeye ni "sawa na" Baba kwa njia zote.

Hadi leo hii, Yesu Kristo ndiye uso wa Mungu duniani. Na kwa sababu yake, tuna ushirika usiokatizwa na Baba. Kupitia msalaba, tuna bahati ya "kuuona uso wake," wa kumgusa. Tunaweza hata kuishi kama alivyoishi, akishuhudia, "Sifanyi chochote isipokuwa ninavyoona na kusikia kutoka kwa Bwana."

"Uliposema," Nitafute uso Wangu, "moyo wangu ulikuambia," Uso wako, Bwana, nitautafuta" (Zaburi 27:8). Mungu alimpa jibu hilo Daudi wakati yule mtu mcha Mungu alikuwa amezungukwa na umati wa waabudu sanamu. Leo, wakati Mungu anasema, "Nitafute uso wangu," maneno yake yana maana zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika historia.

Kama wapenzi wa Kristo aliye na damu ya Kalvari, kumtafuta lazima iwe hamu yetu moja, ya kula kila kitu maishani. Dhumuni letu moja ni kuwa na ushirika wa kudumu, bila kukatizwa na Kristo wa utukufu - kutafuta na kuuliza katika Neno lake uzuri wa Yesu, hadi tutakapomjua, na anakuwa kuridhika kwetu kamili.

Tunafanya haya yote kwa kusudi moja: ili tuwe kama yeye! Ili tuweze kuwa sura yake dhahiri ili wale wanaomtafuta Kristo wa kweli wamwone ndani yetu. Uinjilishaji wote, kushinda roho, huduma zote za misioni ni bure isipokuwa tuone uso wa Yesu na kubadilika kuwa sura yake. Hakuna mtu anayeweza kuguswa isipokuwa Wakristo kama hao. Na Yesu ametuita kutafakari uso wake kwa ulimwengu uliopotea ambao umechanganyikiwa juu ya yeye ni nani.

Tunapoona mambo yanayotuzunguka yanazidi kuwa ya machafuko, Roho Mtakatifu ananong'ona, "Usikate tamaa! Unajua jinsi haya yote yataisha. Mbingu zitafunguliwa, na Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana atatokea.”

Kila goti litapigwa siku hiyo tunapoona uso wake!

Download PDF