KUSUDI LAKO LA KIPEKEE ULILOPEWA NA MUNGU | World Challenge

KUSUDI LAKO LA KIPEKEE ULILOPEWA NA MUNGU

Claude HoudeJanuary 9, 2021

“Kumbuka wale walioitwa kuwa mifano kwa ajili yako na kukufundisha Neno la Mungu. Fikiria [kuiga, kuzaa] suala [tunda, mfano, matokeo, matokeo] ya maisha yao. Iga imani yao kwa ajili ya Yesu Kristo, ni yeye yule jana, leo na hata milele” (Waebrania 13:7-8).

Kifungu hiki kinasema kwamba watu wa Mungu (watoto wetu, familia, marafiki na kila roho ya thamani Bwana wetu aliiweka kwenye njia yetu) lazima waweze kuangalia imani yetu na kumtumaini Mungu kupitia kila jaribu na dhoruba, kwa maadili yetu ya kina, shauku, athari , maamuzi na vipaumbele vya kweli na kuiga kiimani imani yetu. Kanuni hii isiyoweza kubadilika na ya kushangaza inamaanisha kwamba maisha yangu lazima yawe ushuhuda, tangazo na uthibitisho usiopingika kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu anataka imani yangu na tumaini langu kwake kusihi na kila mtu ambaye anaangalia maisha yangu na anajaribiwa kuteleza, kuamini kwamba Mungu ni mwaminifu, habadiliki kamwe, hakuna kivuli cha utofauti ndani yake na yeye anayemtumaini Mungu hautasikitishwa kamwe!

Mungu anataka watoto wako na wangu washuhudie kwa marafiki wao kwamba ni “kwa kutazama mama na baba yangu wakiishi imani yao, siku hadi siku, kupitia majanga mabaya na majaribu ya maisha yao, kupitia kila maumivu na shinikizo, ambayo nina niliamua kuishi kwa Mungu kwa sababu imani ya wazazi wangu ilinithibitishia kwamba Mungu yu hai. ”

Ni muhimu sana kwa kila muumini kutambua kwamba anayo nyanja ya ushawishi ambayo ni yake kipekee. Kila mmoja wetu ana watu tunaweza kugusa au kushawishi, kazi ya kukamilisha au kusudi la kutimiza ambalo hakuna mtu mwingine anayeweza.

Hivi ndivyo umeitwa kufanya: watu ambao Mungu aliamua mapema washawishiwe na wewe, hatima ya milele uliyoitwa kutimiza, mtu mkuu wa Mungu ulimwenguni hawezi kufanya! Imani yako ndio inayozaa matunda ya kumtumaini Mungu kwa watu wanaokuzunguka.

Imani ya watu wengine, upendo, furaha na shauku ni mawasiliano. Kuwa karibu nao hufanya vizuri, hukuhimiza, huponya na kukupatanisha na jamii ya wanadamu. Tunapenda kuwa karibu nao na tunamshukuru Mungu kwa imani yao ambayo inaleta tumaini na inawachochea wengine kuelekea urefu mpya, ahadi, na uwezekano katika Mungu.

Claude Houde ni mchungaji anayeongoza  Eglise Nouvelle Vie (Kanisa la Uzima Mpya) huko Montreal, Canada. Chini ya uongozi wake Kanisa la New Life limekua kutoka kwa watu wachache hadi zaidi ya 3500 katika sehemu ya Canada na makanisa machache ya Kiprotestanti yaliyofaulu

Download PDF