KUSIMAMA KAMA USHUHUDA WA UAMINIFU WA MUNGU | World Challenge

KUSIMAMA KAMA USHUHUDA WA UAMINIFU WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)September 24, 2020

"Wana wa Efraimu, wenye silaha na kubeba upinde, Walirudi nyuma siku ya vita" (Zaburi 78:9).

Katika Zaburi ya 78, tunasoma juu ya Efraimu, kabila kubwa zaidi katika Israeli. Lilikuwa kabila lililopendelewa kuliko wote: wengi na wenye nguvu, wenye ujuzi katika matumizi ya silaha, na walio na vifaa vya vita. Walakini, tunasoma kwamba wakati kabila hili lenye nguvu lilipoona upinzani, walijitoa na kurudi nyuma ingawa walikuwa na silaha nzuri na nguvu zaidi kuliko adui yao. Walikuwa wameamua kupigana na kushinda, lakini mara tu walipokutana uso kwa uso na shida yao, walikosa moyo.

Katika kifungu hiki, Efraimu anawakilisha waumini wengi ambao wamebarikiwa na kupendwa na Bwana. Wanafundishwa vizuri, wamepewa ushuhuda wa imani, na wamejiandaa kwa vita dhidi ya chochote kinachoweza kutokea. Lakini wakati kuongezeka kwa majaribu na shida zinaonekana kuwa kubwa mno, ni nyingi mno kushughulikia, hurudi nyuma na kuacha, ikitupilia mbali imani yao.

Maandiko yanasema Efraimu alihoji uaminifu wa Mungu: "Ndio, walisema dhidi ya Mungu: wakasema," Je! Mungu anaweza kuandaa meza jangwani? Tazama, alipiga mwamba, hata maji yakatoka, na mito ikafurika. Je! Anaweza kutoa mkate pia? Je! Anaweza kuwapa nyama watu wake ” (78:19-20).

"[Wao] hawakuamini katika matendo yake ya ajabu ... Wala hawakuwa waaminifu katika agano Lake" 78:32, 37). Mwishowe, matokeo yalikuwa haya: "[Wakatia mpaka] kwa Mtakatifu wa Israeli" (78:41).

Ukosefu wa imani na woga wa Efraimu ulitetemesha makabila mengine katika Israeli. Fikiria athari mbaya wakati wengine waliona kile kilichotokea. "Watu hawa waliopendelewa sana hawakuweza kusimama. Tuna matumaini gani? ”

Wapendwa, hatuthubutu kumhukumu Efraimu, kwa sababu tunaweza kuwa na hatia zaidi kuliko wao. Fikiria juu yake: tuna Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu. Pia, tuna Biblia, Neno la Mungu lililofunuliwa kikamilifu, lililojaa ahadi za kutuongoza.

"Bila imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana yeye amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba Yeye yuko, na kwamba Yeye huwapa thawabu wale wamtafutao" (Waebrania 11:6). Wakati wowote tunaposhikilia msimamo wetu wa imani kupitia nyakati ngumu, tunayo uthibitisho huo kutoka kwa Roho Mtakatifu: “Vema. Wewe ndiye ushuhuda wa Mungu."

Misiba inapoongezeka, na ulimwengu unaingia kwenye dhiki kubwa, jibu la mwamini lazima liwe ushuhuda wa imani isiyotetereka. Kuna matumaini kwa wale wanaomtumaini Mungu.

 

Download PDF