KUPUMZIKA KIROHO NA UTIMILIFU | World Challenge

KUPUMZIKA KIROHO NA UTIMILIFU

David Wilkerson (1931-2011)November 13, 2019

"[Bonde] la Sharon litakuwa zizi la makundi ya kondoo, na Bonde la Akori mahali pa kulalia makundi ya ng'ombe, kwa watu Wangu walionitafuta" (Isaya 65:10).

Mungu anaahidi kwamba ikiwa watoto wake watamtafuta kila wakati na mioyo yao yote, watakuwa na chakula cha kiroho kingi kila wakati. Walakini wale wasiomtafuta Mungu watakuwa watupu, wenye njaa, kavu - wakitangatanga, wakitafuta mchungaji, wenye njaa na hawatashiba kamwe. Neno linasema, "Utakuwa na njaa ... kiu ... ya aibu" (mstari 13). Lakini pia linasema, "Tazama, Watumwa Wangu watakula… watakunywa… watafurahi… wataimba kwa shangwe” (mstari 13-14).

Wale ambao wamejifungania na Mungu - wakitowa mioyo yao kwake, na kumtafuta katika kila kitu - watakuwa na nguvu, mamlaka, nguvu ya kiroho, chakula cha roho na akili. Wataongozwa na Mungu katika mahali pa kupumzika kiroho na utimilifu.

Zaburi ya 91 ni kifungu cha Maandiko kinachopendwa na waumini wengi. Ahadi kubwa kama hii hupatikana hapa! Zaburi yote ni ufunuo wa ukombozi, kuweka nguvu ambayo hutokana na kuishi katika mtazamo wa kumtafuta Mungu. Mtu anayeishi katika makao haya ya sala atakuwa na nguvu juu ya mitego yote ya pepo, ya woga wote, ya magonjwa yote na tauni - nguvu ya kutawala na kutoa matokeo katika maombi. Lakini kuna shaliti hii, na hupatikana katika aya ya kwanza:

                               "Yeye aketiye mahali pa siri ya Aliye Juu zaidi atakaa chini ya kivuli

                                cha Mwenyezi." (Zaburi 91:1)

"Kuketi" inamaanisha kuishi katika uwepo wake. Unaweza kujiuliza, "Je! Hii inamaanisha kwamba ninahitaji kuomba wakati wote?" Kwa njia ya kuongea, ndio. Paulo alisema, "Omba bila kukoma" (1 Wathesalonike 5:17). Hiyo inamaanisha kuruhusu akili yako ibaki kwa Mungu katika kila wakati wako wa kuamka.

Wapendwa, siku nzima, katika kila kitu, mwite Mungu kwa roho yako, na utajua nguvu zake na utaratibu katika kila hatua yako!

Download PDF