KUMTAFUTA BWANA KABLA YA KUAMUA | World Challenge

KUMTAFUTA BWANA KABLA YA KUAMUA

David Wilkerson (1931-2011)September 22, 2020

"Wakati yeye, Roho wa kweli, amekuja, atawaongoza katika kweli yote" (Yohana 16:13).

Tunajua Yesu alikuwa akimtegemea kabisa Baba, na ndiye mfano wetu wa kujitoa na kumwamini. Kwa kweli, anaonyesha wazi kwamba tunaweza kuishi maisha kama hayo. Ikiwa kweli tuliishi hivi, Mungu anapaswa kuwa nahodha wa roho zetu kwa sasa. Lakini je! Mara nyingi, mara tu shida yetu inayofuata inapoibuka, tunahoji uaminifu wa Mungu na tunatoa shaka na hofu, tukitegemea akili zetu kupata kutoroka.

Wakristo wengi husoma Biblia mara kwa mara, wakiamini ni Neno la Mungu lililo hai, lililofunuliwa kwa maisha yao. Walisoma habari za Mungu akiongea na watu wake tena na tena katika vizazi vilivyopita. Walakini, Wakristo hawa hao wanaishi kana kwamba Mungu hasemi na watu wake leo.

Kizazi kizima cha waumini kimekuja kufanya maamuzi peke yao, bila kuomba au kushauriana na Neno la Mungu. Wengi huamua tu wanachotaka kufanya na kisha kumwomba Mungu athibitishe matendo yao. Wanasonga mbele kwa nguvu, sala yao pekee ikiwa, "Bwana, ikiwa hii sio mapenzi yako, basi nizuie."

Malcolm Gladwell aliandika kitabu kilichouzwa zaidi kiitwacho: Ukingo: Nguvu ya Kufikiria Bila Kufikiria. Nadharia iliyowasilishwa ni, “Amini hisia zako. Maamuzi ya macho ya macho yanathibitika kuwa bora. ” Fikiria juu ya "lugha ya kupepesa" ya haraka tunayosikia kila siku: "Hii ndio ofa ya karne! Unaweza kutengeneza kifungu mara moja! Lakini una nafasi fupi tu ya fursa, kwa hivyo ingia juu yake - sasa!” Roho ya kuendesha gari nyuma ya yote ni, "Ukingo, Ukingo, Ukingo!"

Swali ambalo tunapaswa kujiuliza ni, "Je! Nimeomba juu yake? Je! Nimetafuta hekima ya Bwana kuhusu jambo hili? Je! Nimepokea ushauri wa kimungu?”

Je! Mazoezi yako ni nini? Je! Umechukua maamuzi ngapi muhimu ambapo umepeleka jambo kwa Mungu na kuomba kwa dhati? Sababu ya Mungu kutaka udhibiti kamili wa uamuzi wetu ni kutuokoa kutoka kwa maafa - ambayo ndio haswa ambapo "maamuzi yetu ya kupepesa" yanaishia.

Mungu ameahidi kuyaweka wazi mapenzi yake kwa wote wanaomtafuta. Unapompa udhibiti kamili, utasikia sauti yake, ikisema, "Hii ndio njia, mpendwa. Sasa, tembea ndani yake kwa ujasiri kwa sababu nina udhibiti wa kila kitu." Inapendeza sana kuwa na Baba mwenye upendo kama huyo!

Download PDF