KUMPA BWANA SHIDA ZAKO | World Challenge

KUMPA BWANA SHIDA ZAKO

David Wilkerson (1931-2011)December 26, 2017

Waumini Wakristo wanafanya orodha nzima ya dhambi, lakini mmoja wao - kutokuamini - huzaa wengine wote. Sio kutoamini kwa wenye mashaka kwakuamini Mungu na wasioamini Mungu, lakini wasiwasi wa wale waliojiita kwa jina lake! Wale ambao ni watoto wake, ambao wanasema, "Mimi ni wa Yesu" na bado wanashikilia mashaka katika nyoyo zao. Hii inaumiza kwa huzuni kubwa Baba yetu.

Mungu huchukua dhambi ya kutoamini kwa uzito sana. Kwa kweli, Yuda alionya kanisa kwa maneno haya: "Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana, akiisha kuwaokowa watu watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza badaaye wale wasioamini" (Yuda 5).

Yuda anawakumbusha mtazamo wa Mungu juu ya kutokuamini. Mungu hawezi kuwaangamiza watu wake kimwili kama alivyofanya katika Agano la Kale lakini hukumu zake juu ya kutokuamini kwetu leo ​​ni za kiroho na kama zile kali.

Kutokuamini ni kama uharibifu leo ​​kama ilivyokuwa. Hatuwezi kugeuka kuwa nguzo ya chumvi au kumezwa na dunia, kama ilivyofanyika katika siku za Agano la Kale, lakini tumemezawa na matatizo, wasiwasi na shida za familia. Moto hautoki na kutuangamiza lakini maisha yetu ya kiroho yanaharibiwa.

Lakini moyo! Kuna tiba sahihi ya kutoamini na inapatikana katika Neno la Mungu. Mstari mmoja muhimu unapatikana katika 1 Petro 5:7: "Huku [Mkimtwika yeye] yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishugurisha sana kwa mambo yenu." Hii ni neno la kibinafsi la Mungu kwako leo. Andiko lingine linalokuza ni, "Umutwike Bwana mzigo wako naye atakutegemeza, hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele" (Zaburi 55:22).

Mungu anatualika, "Usichukuwe mzigo huo saa moja zaidi. Weka yote juu yangu! Ninajali juu ya kila kitu kinachotokea kwako na mimi ni mkubwa wa kutosha kukuchukulia yote." Kutoa matatizo yako na wasiwasi kwake na uwe na uhakika kabisa kwamba anajali!

Download PDF