KUISHI MAISHA AMBAYO ANAHESABIWA | World Challenge

KUISHI MAISHA AMBAYO ANAHESABIWA

David Wilkerson (1931-2011)February 16, 2018

Ikiwa unafikiri wewe ni wa kawaida sana kutumiwa na Mungu, sikilizeni kwa makini: Mungu hataki kufanya kazi yake ya siku za mwisho kwa njia ya wainjilisti wakuu au wachungaji. Wao peke yao hawataweza kushughulikia kusonga kwa Roho wake. Mungu atahitaji kila mtu mwenye umri wa miaka, kijana, mtu mzee na wote wanaopenda kufanya kazi yake yenye nguvu.

Jeshi hili la wakati wa mwisho litafanywa na Wakristo ambao wametolewa kwenye "mkate pekee." Mungu alisema kupitia Musa, "Mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana" (Kumbukumbu la Torati 8:3).

Mkate unasimama kwa vitu vyote vya asili, vitu vya lazima kwa ajili ya maisha haya: chakula, makao, nguo, kazi, mshahara. Kwa maneno mengine, mambo hayo ya kidunia tunayohitaji sio mabaya ndani ya yenyewe.

Makundi mengi ya Wakristo wanaishi tu kwa mambo ya maisha haya. Maisha yao yamefunikwa katika kazi zao, nyumba zao, kulipa bili. Sala zao zote zinazingatia mahitaji yao tu - wanaishi kwa mkate pekee.

Mungu anawafufua watu ambao wanakusudia mapenzi yake kwa saa hii ya usiku wa manane! Wanataka kuwa tayari na tayari kwa moyo kwa sababu Mungu amekwisha achilia ukubwa, amemwanga nje la mwisho!

Yohana Mbatizaji alitoka "kumwekeya Bwana tayari watu waliotengenezwa" (Luka 1:17). Paulo alisema juu ya kuwa "kimetengenezwa kwa kila kazi ilio njema" (2Timotheo 2:21). Samweli aliwaambia wa Israeli kwamba Mungu angewafanyia jambo jipya ikiwa "watayarisha [wao] kusikia Bwana, na kumtumikia yeye pekee" (1Samweli 7:3).

Wakati Mungu anapomwaga Roho Mtakatifu ulimwenguni, watu wasiomjua watakuwa wakikata tamaa la kupata mtu wa kuwasaidia. Wakati Mungu akikuona wewe kama uko tayari, atakuletea fursa kubwa kwa njia yako, na utaona utukufu wake ukikuja ndani yako katika saa hii ya mwisho!

Download PDF