KUFUNGWA KWA NENO LILILO HAI | World Challenge

KUFUNGWA KWA NENO LILILO HAI

David Wilkerson (1931-2011)April 9, 2021

Bwana anatawala uumbaji wote kwa utukufu na nguvu. Sheria zake zinatawala ulimwengu wote - maumbile yote, kila taifa na mambo yote ya wanadamu. Anatawala juu ya bahari, sayari, miili ya mbinguni na harakati zao zote. Biblia inatuambia: “Anatawala kwa uweza wake milele; Macho yake hutazama mataifa” (Zaburi 66:7).

Zaburi hii iliandikwa na Daudi, ambaye anashuhudia, kwa asili: “Bwana, ushuhuda wako - sheria zako, amri na maneno yako - hayawezi kubadilika. Ni za kuaminika kabisa.” Mwandishi wa Waebrania anarudia hii, akitangaza kwamba Neno la Mungu lililo Hai ni la milele na haliwezi kubadilika: "yeye yule jana, leo, na hata milele" (Waebrania 13:8).

Fikiria juu yake: Kuna sheria zinazofanya kazi katika ulimwengu ambazo zinatawala jinsi mambo yanavyofanya kazi, bila ubaguzi. Fikiria sheria zinazotawala mwendo wa jua, mwezi, nyota na dunia. Miili hii ya mbinguni iliwekwa mahali Mungu aliponena neno, na tangu wakati huo wametawaliwa na sheria ambazo Mungu pia alisema kuwa.

Tumeambiwa katika Agano Jipya kwamba Mungu huyu mkubwa ni Baba yetu na kwamba huwahurumia watoto wake. Waebrania wanatuambia Bwana ameguswa na hisia za udhaifu wetu, na kwamba yeye husikia kila kilio chetu na hufunga kila chozi. Walakini tunaambiwa pia kwamba yeye ndiye Mfalme mwenye haki anayehukumu kwa sheria yake. Na Neno lake ni katiba yake, iliyo na maagizo yake yote ya kisheria, ambayo kwayo anatawala kwa haki. Kila kitu kilichopo kinahukumiwa na Neno lake lisilobadilika.

Kwa kifupi, tunaweza kushikilia Biblia mikononi mwetu na kujua, "Kitabu hiki kinaniambia Mungu ni nani. Inaelezea sifa zake, maumbile, ahadi na hukumu. Ni sheria yake ya sheria, kutoka kinywa chake mwenyewe, ambayo kwa hiyo anatawala na kutawala. Na ni Neno ambalo amejifunga mwenyewe.”

Kila jaji wa kidunia amefungwa kuamua kesi iliyo mbele yake kulingana na sheria iliyowekwa. Mungu anatawala na kuhukumu kila kitu mbele zake kulingana na sheria ya milele-ambayo ni, Neno lake lenyewe. Wakati Bwana anatoa uamuzi, huzungumza kwa Neno lake lililo hai, Neno ambalo amejifunga mwenyewe.

Download PDF