Vår Guds storhet | World Challenge

Vår Guds storhet

David WilkersonMay 9, 2011

Vår ministry har en webbsajt för uppbyggelse vilken tar emot meddelanden från kristna runt hela världen. Just nu skriver troende i olika länder samma sak: Fruktan håller på att få grepp.

Så som det profeterats i Skriften skakar Gud allt som kan skakas. Det är svårt att förstå all omvälvning som händer i världen just nu. Tänk på alla skådeplatser där nationerna är i kaos:

  • Japan drabbas av efterskalv från en redan förödande jordbävning. Det landet håller fortfarande på och gräver fram ur bråten, samtidigt som strålning fortfarande spys ut i atmosfären.
  • Arabiska regimer störtas runt om i Mellanöstern med en nation efter den andra i kaos. Israel iakttar dessa förändringar med intresse och undrar om de arabiska regeringarna kommer att förnya anti-Israeliska känslor.
  • Farhågor för ekonomin fortsätter i land efter land. Grekland har balanserat på randen av total kaos.

Mitt i allt detta sprider sig fruktan och ångest och kristna är inte immuna. Många skriver att de går igenom sina livs stormar. De beskriver ekonomiska kriser, press på familjen, depression – och problemen upphör inte att komma. Några är överväldigade bortom allt de någonsin upplevt.

Aldrig i mina 58 år av tjänande har jag känt så många människor drabbade av cancer. I min egen familj får min dotter och mitt barnbarn utstå allvarliga prövningar just i detta ögonblick. Ibland kommer det vi mest fruktar genom smärtan hos våra nära och kära.

Många av Guds folk ropar, "Herre, det räcker. Ditt Ord ger löfte om räddning. Du sa att du inte skulle låta mig uthärda mer än jag kan bära utan att bereda en utväg för mig. Men var är utvägen? Var är din storhet nu mitt i min största prövning?"

I plågsamma stunder som dessa kommer fienden fram som en störtflod.

Närhelst vi möter intensiva prövningar och svårigheter skrider djävulen in för att dra nytta. Skriften beskriver honom som en ström av fruktan som slår oss med våg på våg. Dessa demoniska strömmar har till och med en röst: "Strömmarna hava upphävt, strömmarna hava upphävt sin röst, ja, strömmarna upphäva sitt dån" (Psaltaren 93:3).

Har du märkt att bekymmer och olyckor ofta kommer i vågor? Just när du kämpar dig igenom ett problem följer ett annat i dess kölvatten. Aposteln Johannes talar för många idag som rycks med i ett tillstånd av stress: "Då sprutade ormen ur sitt gap vatten efter kvinnan [församlingen] såsom en ström, för att strömmen skulle bortföra henne" (Uppenbarelseboken 12:15).

Men Gud besvarar rösten av varje demonisk ström: "Men väldig är HERREN i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar" (Psaltaren 93:4, min kursivering). Kort sagt, Guds Ord talar högre än vilken ström vi än må möta. Hans storhet överskuggar till och med vår största prövning.

David grep tag i denna sanning och bad i tro: "Låt icke vattensvallet fördränka mig eller djupet uppsluka mig; och låt ej graven tillsluta sitt gap över mig" (69:16). Det är inte ovanligt att den mest gudfruktiga människan möter svårigheter som stiger som stormfloder. Som David kan vi vara genomsyrade av Guds Ord, trofasta i bön och hängivna Herren, men ändå känna oss överväldigade av bultande vågor av fruktan.

Jag bad Herren om ett budskap för att bygga upp människors tro i denna stund.

Ordet som jag fick från Herren har stärkt min egen tro. Jag ber att det ska göra det samma för dig. Jag kan sammanfatta detta budskap i en mening: ATT SKÅDA VÅR GUDS STORHET ÄR ETT ANKARE FÖR VÅRA SJÄLAR.

Jag är övertygad om att kyrkan just i denna stund behöver en viktig sak: en ständigt växande uppenbarelse av Guds storhet. Så många ängsliga människor runt om i världen vänder sig till falska gudar när de är mitt i förkrossande fruktan. Men efterföljare till Jesus behöver bara påminnas om den enda sanna Guden. Vi måste vara fast övertygade om hans kraft, makt och storhet för vår räkning.

När de nyaste globala händelserna började torna upp sig påmindes jag om en bok som vi gav ut för tio år sedan med namnet Triumph Through Tragedy (Triumf genom tragedi). I den boken delade kristna vittnesbörd om Guds hjälp under sina svåraste prövningar. I vart och ett fall satte de sitt hopp till uppenbarelsen om Guds storhet.

Tre saker blev tydliga för mig i dessa människors berättelser:

1. Under varje störtflod med olyckor har Guds folk två val.

Vårt första val när vi står inför väldiga prövningar är att fästa upp vår tro – att förtrösta på vår kärleksfulle himmelske Fader vad som än kommer. Men det här är inte en automatisk reflex – det är ett val. Sanningen är att när vår smärta är som mest olidlig måste vi välja att ropa till Gud i tro.

Var och en som bidrog med en berättelse till Triumph Through Tragedy (Triumf genom tragedi) vittnade om att de måste göra ett val. Och när de valde tro gav Gud dem en förnyad intimitet med Jesus. Men det skedde när deras smärtsamma prövning var som värst. David vittnade om sin värsta stund, "Här är en betryckt som ropade, och HERREN hörde honom och frälste honom ur all hans nöd" (Psaltaren 34:7).

Vårt andra val är att stanna kvar i ängslig fruktan. Om vi tillåter oss själva att oroa oss för en sak idag kommer vi att oroa oss för två saker i morgon. Kort sagt, våra farhågor kommer att fortsätta öka när vågorna med problem fortsätter komma. Om inte våra farhågor hejdas kommer vårt ängsliga sinne fortsätta sänkas ner i en bottenlös avgrund.

Vi måste helt enkelt vara övertygade om att vi är älskade av vår himmelske Fader, hur våldsam vår prövning än blir. Vi kanske hör röster av fruktan bland de stigande vågorna av bekymmer, men David har klart och tydligt vittnat: "Guds röst hörs över strömmarna!"

2. När en ström kom upplevde de alla en "tillbakagång av tro."

Dessa människors vittnesbörd hade alla något annat gemensamt: Var och en kämpade sig igenom en själens mörka natt. Jag har genom åren blivit övertygad om att detta är en upplevelse som varje trofast Kristi tjänare möter.

De beskrev alla en period när allt verkade vara under ett moln av mörker med Guds röst tyst. De gjorde allt de visste om för att försöka höra från himlen men mörkret bara fortsatte.

Det är för just sådana stunder som Skriften säger att vi ska känna till och tro på den kärlek Gud har till oss. När vår värld vänds upp och ner, blir vi som mest sårbara för fiendens lögner. Satan kommer att försöka använda våra kriser för att få ner oss i en förtvivlans avgrund. Under de stunderna behöver vi kunna stödja oss på vår kunskap om Guds kärlek till oss.

Under mina åttio år på jorden har jag fått många prövningar kastade på mig. Och det här är den enda sanning som har förankrat mig genom allt: Gud älskar mig ständigt, genom varje prövning i livet.

3. Tro är en befallning och Gud svarar dem som använder den.

Vittnesbörden vi tog emot innehöll också denna sanning. I varje exempel när en troende använde Guds Ords sanning kom Jesus till den personen. Och hans hjälpande Ande gav dem tröst och förnyade deras styrka i deras mörka stund.

Naturligtvis är det inte alltid lätt att använda tro när vi plågas. Ofta har vi helt enkelt inte styrkan när smärta tynger ner oss. Vid sådana tillfällen kan kristna låta Guds löften slinka iväg.

C.H. Spurgeon, en av de största predikanterna genom historien, led av allvarlig depression. (Under hans tid var detta tillstånd känt som "melankoli.") Vad var Spurgeons botemedel? Han höll fast vid Psaltaren. Guds bestående löften var den enda sanna källan till tröst för Spurgeon när hans värld verkade falla ihop runt honom. När den store predikanten inte hade kraft att läsa dem själv lät han någon annan läsa dem för honom. Han visste att de skulle ge honom tröst och styrka. "Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord" (Romarbrevet 10:17).

"Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som [ihärdigt, KJV] söka honom" (Hebreerbrevet 11:6). Jag tror detta ord är avsett särskilt för troende som är mitt i en prövning. Herren säger, "Jag har en belöning till dig i din prövning. Hämta den! Jag har sparat en välsignelse av styrka för dig vid denna stund, och jag vill att du ska få den."

Vi behöver genomdränka oss med Guds Ord – vara uppmärksamma på hans löften, förtrösta på hans trofasthet och hålla fast vid det som är sant. Det är det enda sättet att stänga av störtflodens demoniska röst.

Ju mer vi förstår och tror på vår Guds storhet, desto mer kommer vi att vara beredda inför dagarna framför oss.

Jag har gjort en hel del hemarbete i detta ämne. Och jag vill dela med dig sanningarna inneslutna i Guds Ord som har välsignat och uppmuntrat mig så mycket. De har alla att göra med hans storhet.

Det finns inte en större lovprisare av Guds storhet än David. När han komponerade sina psalmer byggde David upp sin egen tro på den ständigt ökande kunskapen om Guds storhet. Reflektera över dessa berömda avsnitt:

"Stor är HERREN och högt lovad… Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och evinnerligen; intill döden skall han ledsaga oss" (Psaltaren 48:2, 15). "Vem är en gud så stor som Gud? Du är Gud, en Gud som gör under; du har uppenbarat din makt bland folken" (77:14-15).

"Ingen är dig lik bland gudarna, Herre, och intet är såsom dina verk… Du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud" (86:8, 10).

Enligt David lägger sig all vår fruktan inför kunskapen om Guds storhet. Det är därför han prisar så många dimensioner av vår Herres storhet. Allt är avsett för att bygga vår tro.

  • David prisar storheten i Guds undergörande makt.

"Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder äro hans" (Psaltaren 95:3-4).

"Honom som allena gör stora under… honom som har gjort himmelen med förstånd… honom som har utbrett jorden över vattnen… honom som har gjort de stora ljusen… solen till att råda över dagen… månen och stjärnorna till att råda över natten" (136:4-9).

Jag tittade nyligen på en dokumentär om stjärnorna och galaxerna. Astronomer talar om för oss att det inte finns miljoner utan miljarder galaxer i universum. De är oräkneliga, och vår Gud skapade var och en. Sannerligen, han känner varje stjärna och gav dem alla namn: "Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn" (147:4).

Vi kan helt enkelt inte förstå vår Guds många under. Hans storhet är bortom vårt förstånd!

  • David prisar storheten i Guds makt att hela oss.

Gud har också skapat varje människas hjärta. Och det finns inte någon annan makt som verkligen kan hela våra hjärtan. "Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han" (Psaltaren 147:3).

Herren förstår våra djup av smärta mer än någon människa kan: "Vår Herre är stor och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns" (147:5). Bara Herren som gjorde oss vet vad våra hjärtan behöver för att föra oss igenom våra största prövningar.

  • David prisar Guds storhets makt över varje ström.

David påminner oss om Guds storhet till och med mitt i förkrossande strömmar. De strömmar vi är i nu har kanske höjt sina röster högt, men Gud regerar över hela naturen. Endast han har makten.

David ger röst åt de enträgna bönerna från dem som överväldigas av strömmarna i deras själar: "Fräls mig, Gud; ty vattnen tränga mig inpå livet. Jag har sjunkit ned i djup dy, där ingen botten är; jag har kommit i djupa vatten, och svallet vill fördränka mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är förtorkad; mina ögon försmäkta av förbidan efter min Gud" (Psaltaren 69:2-4).

Men David har också gett oss vårt svar mitt i varje väldig ström: "Men väldig är HERREN i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar" (93:4).

Just nu höjer sig stormfloderna för många troende – i olyckor, prövningar och allvarliga problem. Men Gud har förkunnat sitt löfte: "Om du ock måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller genom strömmar, så skola de icke fördränka dig; måste du än gå genom eld, så skall du ej bliva svedd, och lågorna skola ej förtära dig" (Jesaja 43:2).

  • David prisar storheten i Guds nåd.

"Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet... Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom… Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn" (Psaltaren 103:8, 11, 17).

"Ty din nåd är stor ända uppöver himmelen… och över hela jorden sträcke sig din ära" (108:5-6).

"Jag skall vara såsom ett grönskande olivträd i Guds hus; jag förtröstar på Guds nåd alltid och evinnerligen" (52:10).

  • David prisar Guds storhet i välsignandet av dem som förtröstar på honom.

"Huru stor är icke din godhet, den du förvarar åt dem som frukta dig, och den du bevisar inför människors barn mot dem som taga sin tillflykt till dig! Du beskärmar dem i ditt ansiktes beskärm mot människors sammangaddning; du döljer dem i din hydda mot tungors angrepp" (Psaltaren 31:20-21).

När David utropar, "Hur stor är icke din godhet!" säger han, "Jag är överväldigad av att den godhet Gud har i förvar." Han lovsjunger den ofattbara källan av nåd och barmhärtighet som Gud har i förvar för oss. David vittnar, "Ja, jag tror förvisso att jag skall få se HERRENS goda i de levandes land" (27:13). [KJV, "Jag skulle ha blivit modlös om jag inte hade trott att jag skulle få se Herrens goda i de levandes land".]

Guds godhet och belöningar är inte förvarade för "någon gång" i himlen – de är avsedda för hans folk nu i deras nuvarande prövningar.

Gud säger att han vill belöna vår tro. Och han vill att vi söker honom för de belöningarna nu mitt i våra kriser. Letar du efter ett tecken på hopp för en upprorisk son eller dotter? Behöver du se bara en enda spricka i din ekonomiska storms moln? Ropa till Herren i tro; han kommer till dig med tröst och styrka. Han vill belöna dig med förnyat hopp och förse dig med all kraft i de strömmar du är i just nu. Hans röst höjer sig över varje stormflod!

Jag lämnar dig med detta: Guds Ord är tydligt med att vi inte ska oroa oss över världskriser. Vi ska inte bekymra oss över ekonomin. Han vill ta bort all stress över våra nära och kära, våra familjer, våra smärtor och prövningar. Och han har gett oss skälet till denna väldiga tröst och förvissning: Vår Gud är stor och högt prisad!

Halleluja!

Download PDF