Framtiden | World Challenge

Framtiden

David WilkersonApril 1, 2013

Den viktigaste frågan på mångas läppar världen över är ”Vad är det som händer? Det är skräck och panik överallt. Ekonomier skakas över hela jordgloben. Hur kommer vår framtid att se ut?”

Som Jesu efterföljare vet vi att de enda pålitliga svaren finns i Guds Ord. Världens experter – ekonomer, regeringsledare, akademiker – alla erkänner de att de är förvirrade. Ingen kan tala om för oss varför bubblor brister eller hur vi gick från uppsving i ekonomin till akuta krascher.

Låt mig dela med dig vad Bibeln säger ska komma. Gud har talat väldigt tydligt i Skriften om vad vi kan förvänta oss, nu och i framtiden. Ja, skrämmande saker händer, men de har alla blivit förutsagda i Guds Ord. Dessa profetior är inte avsedda att skrämma oss utan för att bygga ett fundament av förtröstan. Vår Herres Ord för oss är det samma igår, idag och i evighet, och han sitter till och med nu som Konung över det överväldigande som händer nu

Vi måste börja med att undersöka vad Gud sade skulle hända med människor och nationer som vänder bort från honom. I 3 Mosebok 26 beskriver Gud hur det går för de nationer som antingen lyder eller ignorerar hans Ord. Han säger i huvudsak:

”Du ska förtrösta på Herren Gud, ära mitt Ord och lyda mina bud. Om du gör det kommer jag att välsigna dig och ge dig framgång, och vattna dina grödor. Du kommer inte att bli skuldsatt, utan du kommer att låna ut till andra. Och du kommer att vara beskyddad mot dina fiender. Du kommer inte att terroriseras eller möta krig; ditt land kommer att få njuta av fred. Ingen kommer att kunna skrämma dig”.

”Men om du, ditt folk och din nation vägrar att ära mig – om du föraktar mina bud – så är det här vad du kommer att få skörda: Jag, Herren, kommer att förödmjuka dig och krossa din stolthet. Du kommer att förspilla din styrka, och jag kommer att ta bort din makt och prestige. Dina fiender kommer att segra över dig, och beröva dig på dina rikedomar och välstånd. Du kommer att vara skuldtagare, inte långivare. Och du kommer utan förvarning att uppleva terror och sorg”.

”Se, Herren, HERREN Sebaot skall ta bort ifrån (er) … både stöd och tillgång - all tillgång på bröd, all tillgång på vatten (Jesaja 3:1).

Allt detta profeterades först för Israel, och det skedde precis så som Gud varnade – men det står fortfarande som en varning för varje generation. I Europa har en hel kontinent utplånat Guds namn. De skryter, ”Den europeiska unionen är sekulär. Vi har ingen Gud.” Nu väljer Amerika en liknande väg. Gud stängs ute från skolor, domstolar och lagstiftande församlingar. Bön har förbjudits på vissa platser. Nu drabbar vågen av svåra tider Amerika, när vårt ekonomiska system skakar utan någon ände i sikte.

Du kanske frågar, ”Varför behöver vi påminnas om alla dessa dåliga nyheter?” Vi behöver höra dem eftersom Guds folk måste vakna upp! Partyt är över. Vårt intresse får inte längre vara att ha den nyaste mobiltelefonen eller den senaste datorn. Som pastor vill jag inte att någon enda ska bli chockad eller förvirrad när deras värld plötsligt vänds upp och ner.

Sanningen är att alla Herrens domar är försonande. Han är som en make vars alkoholiserade fru håller på att tuppa av på grund av festande. Han klappar på hennes axel och säger, ”Vakna upp.” När hon inte reagerar, klappar han henne på kinden och ropar, ”Snälla, vakna upp. Jag älskar dig.” När det inte hjälper – när det verkar vara omöjligt för henne att komma loss ur sitt omtöcknade tillstånd – skakar han hennes axlar och ropar, ”Vakna upp! Om du inte gör det kommer du att dö i den här dimman.”

Just nu skakar Gud den mänsklighet för vilken Hans Son dog för att rädda. Men Gud gör aldrig detta på grund av vrede utan på grund av kärlek. Han säger, ”Jag har sänt väktare för att varna er. Jag har sänt profeter för att tränga igenom ert töcken med den klara sanningen. Men ni har förkastat mitt Ord i tid och otid. Nu måste jag skaka om er, för att väcka upp er ur detta omtöcknade tillstånd som leder till fördärv och förintelse.”

Här är de goda nyheterna.

Det finns två spår som mänskligheten följer idag. Det första spåret är djävulens, vilket innefattar sexuella avvikelser, girighet, materialism, det tanklösa bedövandet av själen.

Men det finns ett till spår som rör sig samtidigt som detta – och det ökar i fart och passerar Satans. Bibeln profeterar tydligt att mitt i kaos och skräck – just i samma stund som bubblor som spricker och kollapsar – kommer Gud att utgjuta sin Ande. Den Helige Ande utgöts första gången för 2 000 år sedan i Jerusalem, vid Pingst, och han har varit verksam i världen ända sedan dess och förhärligat Jesus genom århundradena. Och han står fast vid sitt löfte att även komma över denna generation.

Jag är övertygad om att Herren inte kommer att lämna över våra unga till djävulen. Jag minns hur hans Ande utgöts över Woodstock-generationen. Vid den tiden var hundratusentals unga människor med på utomhusrockfestivaler. Knark, LSD, heroin, alla populära droger användes hämningslöst. Jag gick på koncerter med 100 000 deltagare, för att frambära Jesus. Jag kommer ihåg att jag såg dussintals unga kollapsa av droger och jag tänkte, ”Herre, finns det något hopp för dem?”

Det var under den kaotiska, släpphänta tiden som Jesusrörelsen föddes. En djup hunger efter Gud drabbade den generationen, och hundratusentals påtända ungdomar omvände sig till Jesus praktiskt taget under en enda natt. Jag predikade vid Los Angeles Convention Center på möten med 10 000 unga åt gången, med sjuksköterskor till förfogande för att hjälpa dem som var fast i droger. Vid den tiden skrev jag en bok som hette The Jesus Person’s Manual, och tusentals unga människor ryckte till sig exemplar och gav sina liv till Herren.

Vi är på randen av ett utgjutande av den Helige Ande som kommer att föra Jesus tillbaka till rubrikerna.

Chuck Smith startade Calvary Chapel Ministry i södra Kalifornien, och attraherade hundratals hippies, beachungdomar, och andra i ungdomskulturen. En begåvad musikgrupp som hette Love Song växte fram ur den ministryn och talade till andligt hungriga unga i sångens språk. Jag kommer ihåg att jag såg tusentals unga män och kvinnor stå på rad på Stilla havets stränder för att bli döpta.

Hur mäktiga de rörelserna än var tror jag att det som ska komma kommer att vara mycket större än något under min livstid. Och det kommer att ske över hela världen. Vi är på randen till ett utgjutande av den Helige Ande som kommer att föra Jesus tillbaka till rubrikerna. ”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar” (Apostlagärningarna 2:17, min kursivering).

När Gud säger att han ska utgjuta av sin Ande ”över allt kött” menar han inte bara kyrkan. Anden ger sig tillkänna för alla, även ateister, kommunister, alla som har stått emot Gud. Vad händer när den Helige Ande faller över allt kött? Han väcker upp hjärtan och sinnen. Utan förvarning finns där en hemsk känsla av tomhet som inte kan tillfredsställas av någonting. Girighet, lösa förbindelser, festande – allt detta leder till ännu djupare otillfredsställelse. Det är en själens desperation som väcker upp många till insikten att ”något övernaturligt är i görningen.”

Händelser i naturen pekar mot ett sådant övernaturligt skakande. Tsunamis, orkaner, jordbävningar – allt frambringar ett uppvaknande. Jesus refererar till denna tid: ”På jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas” (Lukas 21:25-26).

Den Helige Ande rör redan hjärtan.

Över hela världen ropas det högt efter förändring. Detta rop handlar om mer än politik. Det är ett rop efter något verkligt, något som möter själens törst efter fred och tillfredsställelse. Och ingen människa eller sak på jorden kan möta det behovet. Alla politiska ledare kommer att misslyckas om de försöker tillfredsställa detta behov. Bara Jesus kan möta vårt djupaste rop.

Vi har redan läst att de som vänder om till Herren av hela sitt hjärta ”skall profetera” (Apostlagärningarna 2:17). Ordet ”profetera” här betyder inte att predika eller förutsäga framtiden. Det talar snarare om en helig frimodighet för Jesus. Tänk på scenen vid Pingst, när denna profetia uppfylldes i den generationen: ”När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord (4:31).

Den Helige Ande är en frimodighetens ande som lyfter Jesus högre upp. När han utgjuts förhärligar han alltid Kristus. När jag ser mig omkring idag ser jag mängder av kristna vilka en gång älskade Jesus men nu inte längre nämner hans namn. En gång i tiden skämdes de inte för att vara kända som efterföljare till honom. Men över tid har deras tro kallnat.

Väldigt snart kommer det att bli uppenbart för dessa ljumma troende att Gud menar allvar. Alla typer av katastrofer ökar i intensitet, med själva skapelsen som suckar och stönar. Naturen ropar, ”Vakna! Gud ropar till dig, ’Kom tillbaka till mig’”.

Den Helige Ande lovar att komma över alla som ber om att bli fyllda. Just nu får missionsbaserade ministries rapporter om att detta händer över hela världen. Särskilt i muslimska länder får människor drömmar och visioner om Jesus. Snart kommer vi också att få se liknande rörelser här. Dina vänner, grannar och kollegor kommer till dig och frågar, ”Säg mig, varför händer allt detta? Jag vet att du är en kristen. Säg mig vad som kommer att ske härnäst.”

Gud kommer att ha några hängivna söner och döttrar som är redo med svaret: ”Jesus kommer. Den enda trygga platsen är i honom.” Det är den profetia vi alla ska rikta in oss på just nu: Jesus kommer snart! Ja sannerligen, Gud utgjuter redan ett frimodighetens dop bland sitt folk. Han utgjuter sin Helige Andes eld över sitt folk och driver dem till att ta ställning till vilket pris som helst.

Har du sagt till någon på sistone, ”Det där är min Herre du hånar?” Du har rätt att göra det! Jag talar inte om en ansikte-mot-ansikte-konfrontation, men ett försvar av vår kärleksfulle, frälsande Gud när han förtalas. ”Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro” (Romarbrevet 13:11).

Käre kristne vän, gör detta till din bön, så som jag har gjort den till min: ”Herre, jag ber om ett nytt dop av din Helige Ande. Inte mer skämmas för Jesus. Mina vänner, mina grannar, mina kollegor måste alla få veta, och jag kommer att profetera frimodigt för dem: ’Jesus är Herre. Och han kommer snart!’”
 

Download PDF