TREZIRE ÎN CASA TA | World Challenge

TREZIRE ÎN CASA TA

David Wilkerson (1931-2011)August 30, 2019

Însuși fundamentul căminului creștin este zguduit, ca un rezultat direct al degradării morale și spirituale din societatea noastră. În cartea Faptelor citim despre minunea glorioasă din casa lui Corneliu - o transformare care a avut loc pentru că un singur om și-a propus hotărât să-și vadă familia salvată.

„În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana.”

Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu." (Fapte 10:1-2). Corneliu a fost atât de hotărât să-și vadă casa intrând în plinătatea lui Dumnezeu, încât a postit și s-a rugat fără încetare.

Rugăciunea oamenilor atrage întotdeauna atenția lui Dumnezeu! Când Corneliu a strigat la Dumnezeu, „a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el şi i-a zis: „Cornelie!” (Fapte 10:3) Domnul l-a instruit apoi: „Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela îţi va spune ce trebuie să faci. ”(10: 5-6).

În același timp în care Corneliu se ruga, un alt bărbat care se ruga: Simon Petru avea propria întâlnire cu Domnul. Dumnezeu îi dădea o viziune pentru a-l pregăti să meargă în casa lui Corneliu, pentru a aduce mântuirea acolo (vezi Fapte 10: 10-16). Dumnezeu lucrează din toate părțile când oamenii Lui ajung să se roage cu seriozitate. El are nenumărați îngeri slujitori; el are care și oștiri ale cerului; El are toată puterea și măreția în ceruri și pământ; El rostește un cuvânt și se face; și nimic nu poate rezista voinței Sale perfecte.

Îți poți vedea propria casă salvată, punându-ți inima să se supună Domnului cu orice preț. Aceasta este o situație pe care Tatăl nostru ceresc pune mare preț. Corneliu a petrecut timp în prezența Domnului, iar Domnul i-a dat o direcție specifică. În mod asemănător, Dumnezeu vă va arăta ce este necesar din partea voastră și atunci când vă supuneți, veți vedea trezirea în casa voastră.

Download PDF