TRĂIND O VIAȚĂ CARE CONTEAZĂ | World Challenge

TRĂIND O VIAȚĂ CARE CONTEAZĂ

David Wilkerson (1931-2011)February 16, 2018

Dacă credeți că sunteți niște oameni prea obișnuiți pentru a fi folosiți de Dumnezeu, ascultați cu atenție: Dumnezeu nu-Și va face lucrarea ultimelor zile prin evangheliști sau pastori de renume. Ei singuri nu vor putea să se ocupe de marea mișcare a Duhului Său. Dumnezeu va avea nevoie de fiecare om obișnuit, adolescent, persoană în vârstă și de toți cei care Îl iubesc, pentru a putea îndeplini lucrarea Sa măreață.

Această armată a ultimelor zile va fi alcătuită din creștini care au fost înțărcați să trăiască "doar cu pâine." Dumnezeu a spus prin Moise: "Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul." (Deuteronom 8: 3)

Pâinea reprezintă toate lucrurile naturale și materiale necesare pentru această viață: hrană, adăpost, haine, muncă, salarii. Cu alte cuvinte, acele lucruri pământești de care avem nevoie, și care nu sunt rele în sine.

Mulți dintre creștini trăiesc numai pentru lucrurile din această viață. Viețile lor sunt înfășurate în slujba lor, în casa lor, plătind facturile. Toate rugăciunile lor se concentrează numai pe nevoile lor - trăiesc doar pentru pâine.

Dumnezeu ridică un popor care se concentrează asupra voii Sale pentru această oră târzie din noapte! Ei doresc să fie pregătiți în inimile lor, pentru că Dumnezeu este gata să-Și dezlănțuie marea Sa revărsare finală!

Ioan Botezătorul a slujit „Ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:17)  Pavel a spus că este "destoinic pentru orice lucrare bună." (2 Timotei 2:21) Iar Samuel a spus poporului Israel că Dumnezeu ar face lucruri  noi pentru ei, dacă ei "și-ar îndrepta inima spre Domnul şi i-ar sluji numai Lui." (1 Samuel 7: 3)

Când Dumnezeu își revarsă Duhul Sfânt peste lume, oamenii care nu Îl cunosc vor fi disperați să găsească pe cineva care să-i ajute. Când Dumnezeu vede că ești gata, El va aduce mari oportunități în calea ta și vei vedea că slava Lui va veni în viața ta în această ultimă oră!

Download PDF