Te predai autorității Sale? | World Challenge

Te predai autorității Sale?

David Wilkerson (1931-2011)April 22, 2020

„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.” (Isaia 9:6)

Isaia vorbește aici despre un minunat Prinț al păcii venind să guverneze un regat format dintr-un popor supus în întregime autorității Sale supreme. Iar Prințul Însuși le va oferi sfaturi iubitoare celor ce-i va conduce, îndrumându-i și direcționându-le viețile. Desigur, Prințul despre care vorbește Isaia este Hristos. Împărăția Sa a venit într-adevăr, existând în inimile poporului Său. Iar guvernarea întregii creații se sprijină pe umerii minunatului nostru Mântuitor. 

Isaia adaugă: „El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie” (9:7). De acum până la sfârșitul timpului, Isus va conduce împărăția Sa cu pace divină. Acum, dacă Hristos domnește cu autoritatea supremă asupra împărăției Sale și suntem supușii Lui, atunci viața noastră trebuie să fie guvernată de El. Ce înseamnă mai exact pentru noi să fim guvernați de Isus? A guverna înseamnă „a ghida, a direcționa, a controla toate acțiunile și comportamentul celor sub autoritate.” Pe scurt, lui Isus trebuie să I se permită să controleze tot ceea ce facem. El trebuie să ne călăuzească și să ne direcționeze zilnic viața, inclusiv fiecare gând, cuvânt și faptă.

Isus stăpânește în propria împărăție, cea pe care a stabilit-o în inimile poporului Său. El a spus: „Într-adevăr, Împărăția lui Dumnezeu este în voi!” (Luca 17:21). Și în cadrul acestei împărății – acest tărâm al inimilor noastre, Hristos stăpânește suprem asupra poporului Său, călăuzindu-ne, vindecându-ne, guvernând peste acțiunile și comportamentul nostru.

Poți spune cu sinceritate că zi de zi autoritatea lui Isus crește în viața ta? Îți pui din ce în ce mai mult comportamentul sub autoritatea Lui? Lasă-L pe Împăratul tău, Isus, să îți guverneze viața prin Cuvântul Său, iar atunci veți fi binecuvântat! Într-adevăr, viața ta va fi plină de bucurie!

Download PDF