Puterea învierii în viața ta | World Challenge

Puterea învierii în viața ta

David Wilkerson (1931-2011)December 24, 2020

Pavel și-a exprimat îngrijorarea față de biserica lui Isus Hristos atunci când s-a rugat: „Dumnezeu să vă dezvăluie nu doar măreția trecută a lui Hristos, ci și măreția Sa prezentă”. Iată rugăciunea sa specifică: „să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, ... care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui” (Efeseni 1:18-19). 

Avem un mare respect față de Isus care a umblat pe acest pământ, care a transformat apa în vin, a hrănit mulțimile și a vindecat pe cei bolnavi. Și credem că Isus ne poate ierta păcatele și ne poate ușura vinovăția. Credem că ne poate oferi pace și bucurie și chiar ne poate oferi viață veșnică. Dar prea puțini dintre noi Îl cunosc pe Isus ca fiind Dumnezeul lumii materiale în care trăim. De multe ori nu-L recunoaștem ca Domn pentru treburile noastre de zi cu zi, ca Dumnezeu al casei noastre, al copiilor și al căsătoriei noastre, al slujbei și al facturilor noastre.

Când Isus a fost chemat să-L vindece pe prietenul Său Lazăr, s-a confruntat cu o credință limitată. „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!” (Ioan 11:32). Pasajul continuă să ne arate că Maria și prietenii ei au avut credință doar până la moarte. „Unii dintre ei au spus: „El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?” (11:37)

Nu este de mirare că există atât de multă agitație în viață la atât de mulți creștini. De ce atâta durere și jale? Pentru că nu credem că Isus poate învia ceea ce pare mort. Nu credem că are un plan dătător de viață pentru noi sau poate gândim că este prea târziu. Lucrurile s-au pierdut de prea mult timp. 

Dragilor, Isus nu a fost niciodată mai dispus să-Și arate puterea de înviere decât este acum. Nu este suficient să-L iubești, să-L slujești și să-L adori pe Hristos doar până la deznădejde. De ce nu avem încredere în El când toată speranța a dispărut? Scriptura spune că ni s-a oferit aceeași viață energizantă, a învierii, care este în Hristos: „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.” (Romani 8:11).

Duhul Sfânt locuiește în voi pentru a pune în evidență măreția prezentă a lui Hristos. Crede în El!

Download PDF