O măsură din Gloriosul Duh al lui Dumnezeu | World Challenge

O măsură din Gloriosul Duh al lui Dumnezeu

David Wilkerson (1931-2011)May 12, 2020

„El le-a mai zis: „Luaţi seama la ce auziţi. Cu ce măsură veţi măsura, vi se va măsura: şi vi se va da şi mai mult. Căci celui ce are i se va da; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are.” (Marcu 4:24-25)

Isus știa că Cuvintele Sale vor părea ciudate pentru urechile neduhovnicești, de aceea Și-a început mesajul prin a spune: „Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.” (4:23) El spunea, în esență: „Dacă inima ta este deschisă Duhului lui Dumnezeu, vei înțelege ce am să-ți spun.” Isus vorbește despre gloria lui Dumnezeu în viețile noastre, despre manifestarea prezenței lui Hristos. Pe scurt, Domnul măsoară prezența Sa glorioasă în cantități diferite, fie pentru biserici, fie pentru fiecare individual.

Doar lui Isus I-a fost dat Duhul Sfânt fără măsură: „Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.” (Ioan 3:34) Domnul a alocat deja pentru fiecare din noi o măsură din Duhul Său. Pavel scrie: „Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos” (Efeseni 4:7) și „Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.” (Romani 12:3)

Care este scopul lui Dumnezeu în a măsura cantități diferite din Duhul, gloria și prezența Sa pentru fiecare din noi? El are un singur scop, acela ca „toți să ajungem la unirea credinţei ... la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.” (Efeseni 4:13)

Strigă azi la Isus: „Nu vreau să ratez ceea ce ai de gând să faci în Biserica Ta!”. Pe măsură ce te vei dărui pe tine însuți mai mult Salvatorului Tău, vei vedea pretutindeni dovezi ale prezenței, slavei și iubirii Sale. El a promis că va turna Duhul Lui peste poporul Său în aceste vremuri de pe urmă și va fi credincios să vină la tine și să-ți dăruiască mai mult din El.

Download PDF