Luptând pentru fiecare părticică din inima ta | World Challenge

Luptând pentru fiecare părticică din inima ta

David Wilkerson (1931-2011)April 17, 2020

Satana și-a îndreptat mânia asupra bisericii lui Isus Hristos și și-a rezervat cea mai grea furie pentru credincioșii care păstrează poruncile lui Dumnezeu și au încredere în El. Diavolul știe că acest război este ultima lui șansă, pentru că mai rămâne doar un timp scurt înainte ca Hristos să se întoarcă pentru Mireasa Sa: „diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme.” (Apocalipsa 12:12)

Scopul lui satana este de a ispiti poporul lui Dumnezeu ca să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, la fel cum a făcut Adam și Eva. Deci, cum se aplică acest lucru pentru tine și pentru mine? Satan nu este interesat în a ne transforma în niște stricați. Tot ce dorește este să ne răzvrătim într-o singură zonă, ceea ce îi va permite suficient spațiu pentru a obține un loc. El are domniile și puterile sale în stare de alertă ca să-i furnizeze rapoarte de informații cu privire la noi – au citit acțiunile noastre și au auzit conversațiile noastre. Și dacă prind o slăbiciune trupească, își îndreaptă toate ispitele către acea zonă slabă.

Pavel ne avertizează: „cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare; și să vă înnoiți în duhul minții voastre ... și să nu dați prilej diavolului.“ (Efeseni 4:22, 23, 27) Prețul unei vieți de biruință nu este o chestiune simplă; înseamnă să ne supunem viața în întregime Cuvântului lui Dumnezeu, fără locuri întunecate, pofte ascunse sau răzvrătire. În cuvântul lui Dumnezeu există putere – prin el a adus toate lucrurile în ființă și continuă să producă viață. Prin cuvântul Său, Dumnezeu dă jos regii și ridică națiuni, prin el binecuvântează și mântuiește, judecă și distruge.

Nu-i oferi lui satan niciun centimetru de pământ – asta este tot ce are nevoie ca să obțină intrarea și să stabilească o bază de putere.

Iată câteva zone de care trebuie să aveți grijă să păstrați o apărare puternică împotriva inamicului:

  • Rămâneți în părtășie cu alți credincioși (Evrei 10:25).
  • Nu persistați în neiertare (Matei 6:14-15).
  • Lăsați amărăciunea și cearta (Iacov 3:14-16).

„Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare liberă în Locul Preasfânt” (Evrei 10: 19-20). Când potopul crește și ești copleșit, intră în prezența lui Dumnezeu la tronul Său, pentru că Mielul a făcut o cale pentru tine, prin sângele Lui!

Download PDF